Forbedringer 12.01.0 - Logistikk

Ordre

Prisenhet og kostpris når utsolgt
Ved bruk av Ordretype2 - Direkteordre til å fakturere en salgsordre med et utsolgt produkt med pris per enhet, ble Gj.snittlig kostpris brukt i stedet for riktig kostpris, slik at Produkttransaksjon fikk feil kost. Dette er nå løst. Nå brukes kostprisen uten beregning av PrisenhetProdukttransaksjon også når lagerbeholdningen er tom.
Reservasjon ved lagring ved generering av produksjonsordre
Ved generering av en produksjonsordre fra en salgsordre ble ikke Reservasjon ved lagring håndtert riktig på strukturlinjene. Dette er nå løst.
Ansvarsenhetsnummer mangler på raden Avviksprodukt i tabellen Produkttransaksjon
Ved fakturering av en fastprisordre med Fakt. iht. plan = 2 - Fastpris og med Ansvarsenhetsnummer på ordrehodet, manglet feltet Avviksprodukt i tabellen Produkttransaksjon ansvarsenhetsnummeret, slik at statistikken på ordren/prosjektet ble feil. Dette er nå løst. Ansvarsenhetsnummeret vises nå på raden Avviksprodukt i tabellen Produkttransaksjon.
Ordrekopi av salgsstruktur med distribuert pris
Ved oppretting av en ordrekopi som inneholdt en struktur med distribusjon av Pris, inneholdt ikke strukturhodet originalens Pris i kopien. Det betyr at hvis strukturdeler ble utelatt fra utskriften, så det ut som ordredetaljene ble feil sammenlignet med summene. Dette er nå løst. Hvis strukturhodet har blitt utelatt fra summene i produktets Beh.måte 2, vil Pris bli inkludert i ordrekopien.
Kreditnota med alternativet Produktet er strukturhode
Ved oppretting av Kreditnota via Fakturareferanse til en salgsordre hvor Produktet er strukturhode er slettet, men strukturlinjene er mottatt, sluttet programmet å virke. Dette er nå løst.
Krasj under kjøring av Generer innkjøps/produksjonsordrer
Ved kjøring av Generer innkjøps/produksjonsordrer med en innstilling for antallsavrunding for et produkt som er unntatt fra lagerhåndtering, kunne det oppstå et krasj. Produkter som er unntatt fra lagerhåndtering håndteres nå riktig ved generering av innkjøpsordrer.

Samlefaktura

Sending av samlefakturaer med ulike sendemetoder
Ved utsending av samlefakturaer ble ordrer med e-post som Sendem. for dok. 1 sortert først i tabellen hvor samlefakturaer ble utskrevet fra. Ingen andre dokumentsendemetoder ble utskrevet, de ble bare fakturert. Dette er nå løst.
Samlefaktura med produkt unntatt fra utskrift
Når en samlefaktura med Gruppering pr. ordre inneholdt en ordre med et produkt som var unntatt fra utskrift, ble ordreinformasjonen fra denne ordren ikke vist på fakturadokumentet. Dette er nå løst. Alle ordreoverskrifter vises nå ved bruk av Gruppering pr. ordre med riktig gruppering av ordrelinjer.
Ordrevedlegg
Samlefakturaer inneholdt bare vedlegg fra den første ordren på samlefakturaen. Dette er nå løst. Nå blir vedlegg fra alle ordrer inkludert i samlefakturaen.

Visma.net AutoInvoice

Sending av flere vedlegg med identiske filnavn
Ved sending av en faktura med flere ordrevedlegg med identiske filnavn, mislyktes sendingen. Dette har blitt løst ved å sende vedleggene som innebygde data i XML-filen.
Feil håndtering av Fakturagebyr som er unntatt merverdiavgift
Fakturagebyr unntatt merverdiavgift ble feil håndtert ved sending til Visma.net AutoInvoice ved at de ikke ble inkludert i merverdiavgiftsbeløpene. Alle gebyrer og rabatter håndteres nå riktig ved unntak av merverdiavgift.
Feil håndtering av fakturagebyr hvis Landnr mangler i ordren
Hvis Landnr ikke var inkludert i ordren, ble fakturagebyret inkludert i fakturasummen, men ikke anerkjent som fakturagebyr. Dette er nå løst ved å bruke Landnr fra Bedriftsopplysninger som et alternativ hvis feltet Landnr i ordren er tomt.
Håndtering av bankkontoer hvis Bankforb.nr er tomt eller ugyldig
For å sikre at bankkontoer alltid er inkludert ved sending til Visma.net AutoInvoice, kontrollerer Visma Business nå at Bankforb.nr, angitt i enten Aktør, Valuta eller Bedriftsopplysninger, refererer til gyldige data. Hvis ikke, ser Visma Business etter et gyldig alternativ. Se hjelpeteksten for Visma.net AutoInvoice hvis du vil ha mer informasjon om hvordan bankkontoer håndteres.
InvoicePeriod-delen fjernet hvis deler mangler
Delen Visma UBL InvoicePeriod krever at de to taggene StartDate og EndDate inneholder data hvis delen er i bruk. Fordi det er mulig å legge til én eller begge med Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet, er det opprettet en regel slik at hvis den ene av disse taggene mangler data, er InvoicePeriod ikke i bruk og fjernes fra XML-filen.
Avrunding av avgiftsbeløp
Avgiftsbeløpene per avgiftskategori ble ikke avrundet mens samlet avgiftsbeløp ble avrundet i XML-filen. Dette kunne potensielt føre til problemer med validering. Alle avgiftsbeløp avrundes nå på riktig måte.
Org.nr renset for Visma.net AutoInvoice-utdata
For å unngå problemer ved sending av dokumenter via Visma.net AutoInvoice, blir Org.nr nå renset opp, f.eks. med at bokstaver og mellomrom blir fjernet fra utdata og metadata som er sendt til Visma.net AutoInvoice som opprinnelig kommer fra tabellene Aktør og Bedriftsopplysninger.
Feil håndtering av fakturagebyr på bruttoordre
Fakturagebyr ble ved en feil vist inkludert merverdiavgift i fakturasummene ved bruk av bruttoordre. Alle fradragsposter og gebyrer vises nå riktig med nettobeløp.
Spesialavgift på bruttofakturaer
Spesialavgifter ble beregnet feil på bruttofakturaer. Spesialavgiften er nå inkludert i beregningen av merverdiavgiften.
Sjekk for AutoInvoice oppføring- og B2C-kunder
Behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring i tabellen Aktør hadde problemer med å gjenkjenne kunder med B2C VIPPS. Behandlingsvalget kontrollerer nå alle B2C-kunder på riktig måte.
Unntaksårsak på lokalt språk
Årsakene til fritak fra merverdiavgift i fakturaer som sendes til Visma.net AutoInvoice, blir nå oversatt. Tidligere ble disse bare vist på engelsk.
Feilmelding ved brukerpålogging
Feilmeldingen som vises når AutoInvoice bruker API-nøkkel ikke blir funnet, er forbedret for å gjøre det enklere å identifisere kilden til problemet.
Avrunding av merverdiavgiften ved fakturering
Avrunding av merverdiavgiften til to desimaler ble gjort før oppsummering i stedet for etter, noe som førte til at innholdsvalideringen mislyktes. Dette er nå løst.

Ordrematch

Verdien for GTIN item no. fra innkjøpsfaktura-XML-filen ble ikke lenger kontrollert under ordrematchingen
Tidligere ble verdien for GTIN item no. fra innkjøpsordre-XML-filen ikke lenger kontroller under ordrematchingen hvis tilordningen av Produktnr hos lev. med taggen "SellersItemIdentification" i XML-filen hadde vært feil. Taggen StandardItemIdentification fra innkjøpsordre-XML-filen blir tilordnet med kolonnen GTIN item no. fra tabellen Produkt.
Bare verdier som er lik eller større enn 0 er tillatt i feltet Inngående faktura avvikstoleransebeløp
Tidligere var negative verdier også tillatt i feltet Inngående faktura avvikstoleransebeløp. Dette er endret av logiske og konsekvensmessige årsaker (f.eks. tillater begrensninger av typen Inngående faktura avvikstoleranse % bare verdier mellom 0 og 100).

Valutakorreksjon

Dele med 0-problem når Restbeløp er lik 0
Tidligere oppstod det et “dele med 0-problem” når Restbeløp i tabellen Kundetransaksjon var lik 0, siden behandlingsvalget Valutakorreksjon også krever at Siste Valutakorreksjons beløp deles på Restbeløp.

Produkt

Prisliste og valuta
Prisliste ser nå på tabellen Valutakurs under beregninger.

Visma XML

Kontrakt og kontraktnummer i Visma XML
Kontrakt og Kontraktnummer er nå inkludert i Visma XML-dokumentet hvis de er riktig lagt til i Visma XML-utskriftsskjemaet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.