Forbedringer 12.01.0 - Generelt

Lisensiering

Lisensendringer oppdages automatisk
Lisensendringer oppdages nå uten at man må starte Visma Business Services på nytt manuelt.

Brukertilgang

Begrensning av tilgang i Lagre vindusoppsett
Når det angis begrensninger til Lagre vindusoppsett for en brukertilgangsgruppe, vises begrensningene riktig i Visma Business.
Ikke mulig å angi tilgangsbegrensninger på brukere med påloggingstypen Visma User Directory
Ved bruk av påloggingstypen Visma User Directory var det ikke mulig å begrense tilgangen til Oppsett-utforsker eller FormularGrafisk redigering-modus. Dette er nå løst.

Design

Utfyllingsregler
Når det ble lagt inn en ny rad i en tabell ved å opprette et memo, ble ikke layoututfyllingsregelen brukt. Utfyllingsregler brukes nå uavhengig av hvordan den nye raden legges til i tabellen.
Søk låste layouten
Når flere søk ble gjort i en kolonne med en kombinasjon av ulike tegn og slette- eller tilbaketasten ble brukt etter søket, ble layouten som ble brukt, noen ganger låst. Den eneste måten å fortsette å arbeide på, var å åpne layouten på nytt. Nå fungerer layoutene normalt uavhengig av hvor mange søk som blir gjort under ovenstående forhold.

Utskrift

Grafisk redigering på utskriftsskjemaer
Makroen Bedrift i Tekst/parametre i Formularelement viste to forekomster av kolonnene Landnr og Org.nr. Dette er nå løst.
Skriv til Excel med anførselstegn forbedret
Funksjonen Skriv til Excel er forbedret når dataene inneholder f.eks. produktnavn med påfølgende anførselstegn ("). Tidligere ble linjer med påfølgende anførselstegn håndtert feil i Microsoft Excel.

Brukergrensesnitt

Farge på knappetekst i ulike tilstander
Fargen på knappetekst i ulike tilstander vises nå i samsvar med fargene (Normal tekstfarge, Tekstfarge når musepekeren er over, Tekstfarge når inntrykt) som er valgt i designmodus.
Riktig visualisering av vinduselementer
Av og til brukte Vinduselement feil bakgrunnsbilder (f.eks. knappebakgrunn i skjemaer) når de ble lagt til i modusen Design. Nå brukes riktig visualisering ved oppretting eller redigering av layouter.
Flytting av sideelementer med bok i designmodus
Sideelementer flyttes nå riktig med Bok. Tidligere, i versjon 12.00.0, ble sideelementer med annen forankring enn standard Øvre venstre hjørne ikke flyttet med Bok.
Bildemappene Sidemerke for Bok
Når mappen for Sidemerke-bilder inneholdt ordet "Tab", krevde systemet også at undermappene "Left", "Right" og "Bottom" med tilsvarende bilder eksisterte. Disse undermappene kreves ikke lenger, og bilder roteres etter behov.
Indeks i layouter
Indeks i layouter ble ikke brukt riktig Når en indeks ble brukt i Optimaliseringsparametre, ble den ikke brukt hvis alternativet Tom tabell (inntil søk/utvalg) også var valgt.
Forbedret ytelse ved bytte av bedrift
Når integrasjon av Visma User Directory ikke var i bruk og Oppsett-utforsker var åpen, gikk det langsomt å bytte bedrift. Søkene har blitt optimalisert og hastigheten er nå bedre.
Ved bruk av BIG ble ikke oppslag utført ved bruk av " * " i tekstfelt
Hvis man prøvde å slå opp i et tekstfelt som ikke har en oppslagstabell, ble hendelsen FieldLookup utført ved dobbeltklikk, men ikke ved bruk av *. Dette er endret til å bruke begge metodene.

Beregnet kolonne

Beregnet kolonne med tekstvariabel
Når Beregnet kolonne inneholdt en tekstvariabel i kombinasjon med en IF-test, ville verdien av tekstvariabelen ikke bli vist når testbetingelsene var oppfylt. Dette er nå løst.

Importer

Dialogboksen Importer
Når Importer ble utført fra en tekstfil med en annen modelldato, ble det ikke vist noen advarselsdialogboks. Dette er nå løst.
Dupliserte linjer fra import
Import av tekstfiler mislyktes hvis linjeskift manglet nederst i filen. Dette kunne føre til dupliserte linjer eller krasj. Dette er nå løst.

Sending av e-post

Tekst i e-post manglet
Ved sending av e-post med det interne e-postredigeringsprogrammet (SMTP), manglet brødteksten i meldingen på mottakersiden. Dette skjedde bare når mottakeren brukte e-postklienten i Microsoft Outlook.
Vedlagte dokumenter får hele stien som filnavn
Vedlegg i Microsoft Outlook kunne få hele dokumentstien som navn når Microsoft Outlook ble brukt. Dette er nå løst.

Integrasjon av VUD Export wizard og VUD

Validering på eksisterende bedriftskobling i VUD
Ved oppretting av en ny bedrift inne i Visma Business og med påloggingstypen VUD aktivert, var det mulig å koble den nye bedriften til en eksisterende bedrift i VUD. Det var mulig å velge en bedrift som allerede var koblet til en eksisterende bedrift i Visma Business. Dette er nå løst.
Beskrivelser av typen Bedriftsgruppe i Visma User Directory mangler
Under kjøring av en eksport til Visma User Directory ble eksisterende beskrivelser av typen Bedriftsgruppe i Visma User Directory slettet. Dette er nå løst.
Eksport av E-postadresse
Under eksport av brukere fra Visma Business til Visma User Directory ble ikke den registrerte E-postadresse for brukeren eksportert. Dette er nå løst.
Bedrifter allerede valgt ved redigering inne i Visma Business
Når en bedrift redigeres i Visma Business, vil bedriften nå automatisk bli valgt i Visma User Directory.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.