Forbedringer 12.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Håndter både BBAN og IBAN for innkommende betalinger
Importen av innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay kan nå matche både BBAN- og IBAN-format for samme bankkonto. Det betyr at når importrutinen skal finne riktig CID-definisjon i tabellen Factoringselskap, f.eks. kan en IBAN-konto i importfilen matches mot den tilsvarende BBAN-kontoen som er definert i Visma Business (og omvendt).
Kanadiske betalinger
Kanadiske betalinger ble tolket som det svenske innenlands betalingssystemet Bankgirot i stedet for som utenlandske betalinger i CAD. Dette skjedde for betalinger fra svenske bedrifter når betalerens kontonummer inneholdt færre enn 9 sifre. Dette er nå løst.
Remittert beløp i valuta ikke oppdatert
Når et betalingsforslag for delbetaling ble slettet, ble ikke Remittert beløp i valuta i Åpen leverandørpost, Leverandørtransaksjon, Åpen kundepost og Kundetransaksjon oppdatert tilsvarende. Betalingsbeløpet ble stående, men kunne slettes manuelt. Dette er nå løst.
Betalingslinjer med status 21 - Forslag direkte debitering
Det var ikke mulig å laste opp betalingslinjer med status 21 - Forslag direkte debitering til Visma.net AutoPay, og sletting av disse linjene tilbakestilte ikke verdiene riktig i tabellen Åpen kundepost. Dette er nå løst.
Lagt til flere beskrivende feilstatuser i tabellen Visma.net AutoPay logg.
I tabellen Visma.net AutoPay logg er det lagt til flere nye statuser under feltet Status. Dette er gjort for å gi en bedre forklaring på hvorfor innkommende filer fra Visma.net AutoPay ikke har blitt behandlet.

CID-kode

Sjekk av KID-kode kreves ikke lenger for ordrematchingsprosessen
KID-kode var obligatorisk ved overføring av innkjøpsfakturaer fra Visma Document Center til ERP. KID-kode kreves ikke lenger i ordrematchingsprosessen.

Bilag fra ordre

Feil Valuteringsdato i bilag fra varetypen Kassert.
Bilag produsert fra varetypen Kassert fikk Valuteringsdato = Ferdigm.dato i stedet for dagens dato. Dette er nå løst.

Valuta korreksjon

Kalkylekurs ble ignorert ved henting av Ny korreksjonskurs
Ny korreksjonskurs vil nå bli hentet fra tabellene Valutakurs og Valuta i følgende rekkefølge:
  1. Fra feltet Kalkylekurs i tabellen Valutakurs: - Henter valutakursen på datoen du har angitt i dialogboksen for valutakorreksjon
  2. Fra feltet Kalkylekurs i tabellen Valutakurs: - Henter valutakursen på datoen som er nærmest og før datoen du angir i dialogboksen for valutakorreksjon
  3. Fra feltet Kalkylekurs i tabellen Valuta: - Henter valutakursen
  4. Fra feltet Salgskurs i tabellen Valutakurs: - Henter valutakursen på datoen du har angitt i dialogboksen for valutakorreksjon
  5. Fra feltet Salgskurs i tabellen Valutakurs: - Henter valutakursen på datoen som er nærmest og før datoen du angir i dialogboksen for valutakorreksjon
  6. Fra feltet Salgskurs i tabellen Valuta: - Henter valutakursen
Merk: Før Valuta korreksjon kjøres etter en oppgradering, er det viktig at ingen foreldede verdier er lagret i feltene Kalkylekurs.
Utenlandsk Valuta som Valutatype = 1 - Annen valuta med pris for 1 EURO
Valuta korreksjon for transaksjoner med Utenlandsk Valuta = 1 - Annen valuta med pris for 1 EURO ble beregnet på samme måte som Valutatype = 2 - Annen valuta med enhetspris i standardvalutaen. Dette er nå løst.

Merverdiavgift

Avg.år og Avg.term. ble ikke fylt ut
Avg.år og Avg.term. ble ikke riktig fylt ut i posteringer til Avg.oppgj.konto angående posteringer fra Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt som er definert i tabellen Merverdiavgift. Dette er nå løst.
Feil Mva-beløp vist på statuslinjen
Når Debet avg.k. / Kredit avg.k. ble brukt sammen med Kostn. %, ble Mva-beløp vist på statuslinjen uten Kostn. % trukket fra. Dette er nå løst.
Verdier ikke skrevet ut på Mva-melding
Ved bruk av parenteser til for valt av verdier angående en bestemt Avgiftskode sammen med utskriftsmakroen for Omsetn.klasse 25, ble ingen verdier returnert. Dette er nå løst.

Driftsmidler

Driftsm.pref.Oppdater "ansk. dato" og "Avskriv til" ved hver anskaffelse fungerte feil
Alternativet Oppdater "ansk. dato" og "Avskriv til" ved hver anskaffelse under Driftsm.pref. virket også ved oppdatering av bilag med Driftsm.behandl. <> 1 - Anskaffelse. Dette er nå løst.

Buntoppdatering

Valider bilag blokkerte oppdatering
I enkelte tilfeller blokkerte Valider bilag i forbindelse med Oppdater bunt for oppdatering av bilag også når de hadde bestått valideringen. Dette er nå løst.

Ordrematch

Koble reversert bunt til opprinnelig forhåndsregistreringsbilag (med Motref.)
Den reverserte bunten refererer nå til det opprinnelige forhåndsregistreringsbilaget (med feltet Motref.) når avvisning er utført, og i tabellen Åpen leverandørpost blir nå de to bilagene matchet og slettet.

Dokumentviser

Dokumentviser
Etter å ha byttet klient i Visma Business var det ikke mulig å åpne dokumentviseren fra tabellene Bilag og Oppdatert bilag. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.