Endrede funksjoner 12.01.0 - Teknisk

Master Data Management

Forbedringer i statusovervåking av Master Restore
Brukergrensesnittet for tjenesten Visma Business Services Host for SyncEngine og tabellen SyncEngine Meta Information viser nå Master Restore som fullført bare når Master Data faktisk er tilgjengelig i Master Data Management.
Ny SyncEngine
Oppdatert Visma Business til nyeste SyncEngine-versjon 4.1.1

Oppsett

HelpViewer-innstillingsfilen lagres i Local, ikke Roaming
Filen Visma.HelpViewer.settings (innstillinger for HelpViewer) ble lagret i C:\Users\user.name\AppData\Local\Visma\Visma.HelpViewer. Denne stien er nå endret til C:\Users\user.name\AppData\Roaming\Visma\Visma.HelpViewer.
Fjerning av "Financial example"-brukeren og mulighet til å lage en dashbordstartside under installasjon
Funksjonen for å aktivere dashbordet og legge til en "Financial example"-bruker under installasjon er fjernet. Det er fremdeles mulig å lage sitt eget dashbord inne i Visma Business.

Visma.net

Last opp sertifikat av typen VCG
Opplasting av sertifikat av typen VCG kreves ikke for å logge på med påloggingstypen Visma.net lenger.

Nettleserkompatibilitet

Oppdatert emulert nettleserversjon innenfor layouter
Når elementet Web-side brukes i layouter, vil det bruke Windows Internet Explorer som nettleser. Innstillingen for en emulert nettleserversjon er definert i Windows-registeret, og er oppdatert fra 8000 til 11001 for å støtte moderne webteknologi.
Hvis du får problemer med enkelte nettsider innenfor Visma Business, er det mulig å endre verdien tilbake til den tidligere verdien. Innstillingen kan endres i Windows Registerredigering i nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION. Endre desimalverdien for vbus.exe, og start Visma Business på nytt. Vær oppmerksom på at registerinnstillingen må endres på alle datamaskiner som kjører Visma Business.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.