Endrede funksjoner 12.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Nye alternativer lagt til i behandlingsvalget Konfigurere AutoInvoice-konto
Som en del av implementeringen av nye funksjoner for å motta ordrer fra Visma.net AutoInvoice er det lagt til nye funksjoner i Konfigurere AutoInvoice-konto. Dette omfatter muligheten til å motta ordrer og AutoInvoice behandling-alternativet Opprett nye kunder automatisk fra inngående dokumenter. Plasseringen av eksisterende alternativer er justert for å gi plass til disse endringene.
Vellykkede overføringer til AutoInvoice blir ikke lenger loggført
Svar på sending av dokumenter til Visma.net AutoInvoice har alltid blitt skrevet til tabellen EDI-feilmelding, uansett om overføringen var vellykket eller førte til en feil. Dette la til mange rader i tabellen EDI-feilmelding. Fra nå av vil derfor bare feil bli loggført i denne tabellen.
Validering av AutoInvoice endepunkt-skjema
Validering har blitt lagt til for feltet AutoInvoice endepunkt-skjema. Sending til Visma.net AutoInvoice vil stoppes for dokumenter med ugyldig verdi i dette feltet.

Ordrehåndtering

Endring av Ordretype
Siden realisering av ordrer behandles ulikt avhengig av Ordretype, er muligheten til å endre Ordretype i ordrer som har vært behandlet på noen måte, blitt blokkert. Ordretype kan fremdeles endres i ubehandlede ordrer.

Visma XML

Utskriftsformularer oppdatert med nye mva.koder
Visma XML utskriftsformularene for Norge og Sverige har blitt oppdatert med endrede mva.koder. For at endringer skal tre i kraft, må oppdaterte formularer importeres fra filene norstd.txt eller swestd.txt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.