Endrede funksjoner 12.01.0 - Generelt

Brukergrensesnitt og oppdatering til Nordic Cool

Sidemerkebilder roteres automatisk
Kantbilder på sidemerker justeres nå automatisk når sidemerkeposisjonen for et sideelement av typen Bok endres ved hjelp av funksjonen Rotér. Det er ikke lenger nødvendig med egne mapper og bilder for venstre-, høyre- eller bunnsidemerker.
Størrelsen på det underliggende rutenettet for layouten er endret
Størrelsen på rutenettet for layout er endret til 6 piksler. Dette er den grunnleggende rutestørrelsen for det nye Nordic Cool. Ved utforming og redigering av layout må det brukes størrelser som kan deles inn i grunnrutestørrelsen. Den vanligste avstanden mellom sideelementer er 2 x 6 piksler = 12 piksler.
Standard bakgrunnsfarge for nye layouter er endret
Standard bakgrunnsfarge for nye layouter er endret fra hvit til lys grå. Endringen påvirker ikke eksisterende layouter.
Innstilling for skalering av bilder etter skalering av skjerm i MicrosoftWindows
Støtte for høyoppløsningsskjermer er forbedret ved å skalere opp layoutbilder (f.eks. kanter på knapper og sidemerker) og sideelementer av typen Bilde i samsvar med innstillingen for skjermskalering i MicrosoftWindows.
Kopiering av sideelementer
Det er mulig å kopiere sideelementer av typen Knapp ved hjelp av tastatursnarveier (Ctrl +C for å kopiere og Ctrl + V for å lime inn). Bare visualisering blir kopiert, innspilte handlinger blir ikke inkludert. Kopiering av andre sideelementer er ikke mulig.
Sum- og bruddlinjefarger
Standardfarger for sum- og bruddlinjer er endret. Hvis andre farger er angitt i tabellen Bruker, vil de overstyre standardene som før.
Bakgrunnsfarge i overskriftskolonner på utskrift
Bakgrunnsfargen på overskriftskolonner på utskrift er endret til lys grå.
Endringer i dialogboksen Hva som skal lagres
Hva som skal lagres-alternativer som ikke lenger var i bruk, har blitt fjernet fra dialogboksene Lagre vindusoppsett, Lagre arbeidsområde og Lagre sideelement.

Feltnavn

Nytt feltnavn i tabellen Merverdiavgift
Navn på feltet EU-mva konto er endret til Utg. konto kjøp av varer og tj. fra utl.

Aktiv integrasjon av Visma User Directory

Redigering av brukerens e-postadresse
Redigering av feltet E-postadresse i tabellen Bruker er ikke lenger mulig når godkjenningstypen VUD er aktivert. E-postadressen må endres i VUD.
Feltet E-postadresse lagt til i dialogboksen Opprett ny bedrift
Lagt til bedriftsinformasjonsfeltet E-postadresse som obligatorisk felt i dialogboksen Opprett ny bedrift når påloggingstypen VUD er aktivert.
Feltet Adresselinje 2 lagt til i dialogboksen Opprett ny bedrift
Lagt til bedriftsinformasjonsfeltet Adresselinje 2 i dialogboksen Opprett ny bedrift når påloggingstypen VUD er aktivert.
Dialogboksen Opprett bedrift lukket
Ved oppretting av en ny bedrift når godkjenningstypen VUD er aktivert, ble opprettingen av bedriften avbrutt hvis det oppgitte organisasjonsnummeret var ugyldig. Dette er nå endret slik at verdien kan rettes opp i vinduet for oppretting av bedrift.

Eksport til Visma User Directory

Eksporter til Visma User Directory
Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory i Systemopplysninger er endret. Det har nå bedre støtte for installasjoner med mange bedrifter og brukere. Valideringer utføres på begynnelsen av behandlingen, og det er mulig å eksportere alle feil til en tekstfil.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.