Endrede funksjoner 12.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Matching av innkommende betaling
Importen av innkommende betalinger prøver nå automatisk først å matche mot feltet KID-kode i tabellen Åpen kundepost. Hvis det blir funnet en identisk post, vil annen bilagsinformasjon som bankkontoen i hovedboken og bilagsserienummeret bli hentet slik:
  • Fra tabellen Factoringselskap, hvis det finnes en oppføring med samme Bankkonto som i importfilen
  • Ellers fra tabellen Bedriftsopplysninger (feltene OCR konto bank og OCR serie)
Revisjonsspor fra innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay
ID-en/referanseverdien som genereres fra Visma.net AutoPay og vises i kolonnen Ref. i visningsruten i Visma.net AutoPay for nedlastinger av innkommende betalinger, kopieres nå til kolonnen EBF valutakode på bilagslinjen når betalinger bokføres i Visma Business.
Matching av ustrukturert betalingsinformasjon leveres som strukturerte data
Enkelte banker kan levere ustrukturert betalingsinformasjon i felt for strukturert informasjon (f.eks. tekst i tillegg til fakturanummeret).

Når det kommer inn tekst i taggen <ReferredDocumentNumber> i filen for innkommende betalinger, vil innholdet i feltet nå bli behandlet på samme måte som ustrukturert betalingsinformasjon – tallene vil bli trukket ut og brukt til matching mot feltene KID-kode og Fakturanr i tabellen Åpen kundepost.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.