Nye funksjoner 12.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Nytt fakturaformat for Visma.net AutoInvoice
Formatet som brukes til å sende fakturaer til Visma.net AutoInvoice, har blitt endret til Visma UBL som i sin nåværende form er en duplikat av PEPPOL BIS 2.0. Vi har opprettet et tilordningsdokument for formatet, og det er plassert i mappen for Visma.net AutoInvoice mapping tool.

Det er fremdeles mulig å bruke det tidligere formatet med tilhørende funksjonalitet. Hvis man velger Bruk eldre format for fakturering i AutoInvoice behandling i Bedriftsopplysninger, betyr det at Visma Business fortsetter å sende med Visma XML-formatet.

Visma.net AutoInvoice mapping tool
Visma.net AutoInvoice mapping tool er et program som kan brukes til å konfigurere tilordninger for noen felt som ikke er inkludert i standardtilordningen, og overstyre noe av standardtilordningen. Programmet kjøres uavhengig av Visma Business. Du finner mer informasjon i vedlegget.

Ordre

Lag forskuddsbetalingslinje
Det er innført et nytt behandlingsvalg i tabellen Ordre kalt Lag forskuddsbetalingslinje. Formålet med dette behandlingsvalget er å opprette en faktura for forskuddsbetaling av en ordre, det vil si når produkter tilpasses spesielt for kunden.
Behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje vil gjøre følgende:
  • Opprette ny ordrelinje
  • Hente produktnummer fra Forskuddsbetaling produktnr. i tabellen Bedriftsopplysninger
  • Angi Antall = 1
  • Angi Pris = Sum før gr.rab.
  • Angi Ordretype = 2
Den første fakturaen vil bare inneholde forskuddsbetalingslinjen. Under fakturagodkjenning vil det opprettes en ny ordrelinje som er en kopi av forskuddsbetalingslinjen, bortsett fra at Antall er negativ.
Den endelige fakturaen vil inneholde de leverte produktene pluss en negativ forskuddsbetalingslinje som balanserer den første fakturaen. Som standard vil den endelige fakturaen ha Beløp = 0 med mindre noe er lagt til eller forskuddsbetalingslinjen var mindre enn Sum før gr.rab. Det er mulig å overstyre forskuddsbetalingslinjen hvis bare en del av ordrebeløpet skal forskuddsbetales.
Vanlig Behandlingsmåte gjelder for Forskuddsbetaling produktnr. Dette betyr at den kan tilpasses ved behov. Anbefalte innstillinger:
  • Unntas lagerhåndtering
  • Undertrykk Produktnr og Antall
  • Utelat fra alle dokumenter bortsett fra Fakturaer/kreditnotaer
  • Utelat Hvis 0
  • Ikke beregn rabatt ut fra standardpris
Bruk utskriftsalternativet Ubehandlede ordrelinjer hvis du vil at alle ordrelinjene skal vises på den første fakturaen.
Nytt valg - Ingen MVA på forskuddsbetalingslinje
Et nytt valg har blitt lagt inn under feltet Ordrebehandling 3 i tabellen Bedriftsopplysninger. Denne innstillingen må benyttes når forskuddsbetalingslinjen skal være eksl. MVA.
Når feltet er markert, vil behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje hente beløpet fra feltet Ordresum brutto, istedet for fra feltet Ordresum netto. Innstillingen må benyttes i kombinasjon med et Forskuddsbetaling produktnr. som ikke beregner MVA.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.