Forbedringer 12.00.0 - Teknisk

Oppsett for Visma Business produktlinje

Standard sti for Visma Reporting Web Client
I nye installasjoner vil standard sti for Visma Reporting Web Client nå peke til servernavnet i stedet for localhost. Stien lagres i feltet Web-side Visma Reporting i tabellen Systemopplysninger.

Master Data Management

Master Restore feiler dersom enheter slettes samtidig som rutinen kjøres
Dersom en bruker slettet enheter (kunder, leverandører, kontakter etc.) samtidig som en "Master Restore" ble kjørt, ville "Master Restore" rutinen feile. Dette er nå løst.

DME

Uventet avslutning av Database Object Manager
Problem der Visma Database Object Manager ble lukket uventet i funksjonen Reload from database, er nå løst. Dette skjedde når en tabell som ble opprettet med verktøyet Data Model Extension, hadde en databaseutløser (trigger).

Problem med fremmede kolonner

Redigere i en fremmed kolonne
Før dette ble rettet opp, var det ikke mulig å bruke oppslag for å legge inn verdier i enkelte felttyper som hadde et oppslag og ble hentet frem med en fremmed nøkkel. Mer presist, hvis et slikt felt med en fremmed nøkkel ble hentet frem til venstre for et normalt felt med et oppslag, kunne ikke nye verdier skrives inn i det normale feltet ved å bruke oppslaget, og statusen “Kan ikke redigere i en fremmed kolonne” ble vist i det nedre, blå feltet. Hvis imidlertid et slikt felt med en fremmed nøkkel ble hentet frem til høyre for det normale feltet med et oppslag, kunne de nye verdiene skrives inn manuelt i det normale feltet ved å bruke oppslaget. Eksempler på felt der dette har skjedd, er Kundenr og Leveres aktørnr fra tabellen Ordre.

Diverse

"RPC Server is unavailable"-melding ved avslutning av Visma Business
Dersom Visma Business kommuniserer med BIG, kunne man få feilmeldingen "RPC Server is unavailable" når programmet ble avsluttet. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.