Forbedringer 12.00.0 - Bokføring

Hovedbok

Sperret Hovedbokskonto og Ekspander automatposter
Når Ekspander automatposter ble kjørt fra tabellen Bilag, fikk man en feilmelding hvis noen av de opprettede bilagslinjene inneholdt en sperret Hovedbokskonto. Dette har blitt fjernet fordi feilmeldingen bare skal vises når en sperret Hovedbokskonto angis manuelt på Bilag-linjen.
Forbedret utskrift og kopiering av Hovedbokssaldo
Bare den første linjen som hadde en verdi forskjellig fra null i kolonnen Beveg., ble skrevet ut eller kopiert i tabellen Hovedbokssaldo. Andre linjer ble ikke skrevet ut eller kopiert. Dette er nå løst.
Valuteringsdato fra Automatisk kost-korreksjon
Korrekt Valuteringsdato vil bli angitt på hver bilagslinje når Automatisk kost-korreksjon utføres, og kostnadene som skal korrigeres er relatert til mer enn én regnskapsperiode.
MVA Differanse i Hovedbokstransaksjon
I tabellen Hovedbokstransaksjon ble feltene Kalkulert MVA beløp og MVA Differanse feilberegnet for følgende omsetningsklasser:
  • 6 - Kjøp av varer fra EU-land
  • 8 - Kjøp av varer utenlands
  • 12 - Kjøp av tjenester fra utlandet
  • 19 - Reversert MVA på kjøp
  • 21 - Kjøp av tjenester fra EU-land
  • 25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt

Visma.net AutoPay

Inngående betalinger postert mot feil "OCR bank kontonr."
Hvis en bedrift hadde to OCR bankkontoer og inngående betalinger ble mottatt for begge, kunne i enkelte tilfeller betalinger bli postert mot kontonr. angitt i kolonnen OCR konto bank i tabellen Bedriftsopplysninger, istedet for den korrekte OCR bankkontonr. angitt i tabellen Factoringselskap.
Avbrutt import av inngående betalinger
Import av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay kunne feile for KID-oppsett bare bestående av fakturanr. Feilen inntraff dersom lengden definert i feltet KID ref.nr-sifre i tabellen Factoringselskap var større enn den totale lengden av et KID-felt i importfilen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.