Endrede funksjoner 12.00.0 - Teknisk

Oppsett for Visma Business produktlinje

Microsoft SQL Server Express fjernet fra installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje
Det er ikke lenger mulig å installere Microsoft SQL Server Express ved hjelp av installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje. Installasjonspakken inkluderes fremdeles i installasjonsmediene (\SetupFiles\Products\SqlExpress\) av hensyn til testing. Fullversjon av Microsoft SQL Server skal brukes i produksjonsmiljøer.
Oppsett av Visma Business produktlinje og manglende VCG-nedlasting
I oppsettet av Visma Business produktlinje har nedlastingskoblingen for Visma Reconciliation blitt fjernet. Det er lagt til en nedlastingskobling til installasjonsprogrammet for Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway).

Master Data Management (MDM)

Kunne ikke aktivere Master Data Management når VUD ID hadde en verdi
Hvis en bedrift hadde en VUD ID i tabellen Bedrift, ble den brukt til å validere integrasjon av Master Data Management, også når VUD-pålogging ikke var aktivert i Visma Business. Dette er nå løst.
Kønavn endret i Microsoft Message Queuing (MSMQ)
Navnene på MDM-meldingskøer har blitt endret til et mer beskrivende navn. Tidligere startet kønavn med ordet “standard” eller et forekomstnavn, nå starter de med “VBus MDM”. Hvis en kø er koblet til en forekomst, legges forekomstnavnet til i parentes.
EDI-import utløste et popup-spørsmål om MDM-synkronisering
En MDM Master Restore ble anbefalt etter en databaseimport, med en popup-melding. Dette var forstyrrende under automatiske eller planlagte importoperasjoner. Popup-meldingen ble fjernet fordi det ikke lenger er nødvendig med Master Restore etter databaseimport.
Problemer med synkronisering til MDM for kunder som importerer oppføringer direkte til databasen
Endringer i hoveddata ble overvåket i Visma Business. Endringer som ble gjort direkte i SQL, ble ikke overvåket, og ikke synkronisert til MDM. Dette er nå endret slik at endringene i hoveddataene overvåkes av SQL triggere. NB! Triggerne blir opprettet når Visma Business Services Host for SyncEngine tjenesten blir startet.
Oppdatering av overvåkede bedrifter basert på SQL-notifikasjoner
Tidligere kunne det ta opptil 30 minutter før Master Data Management-synkronisering startet, etter at en bedrift hadde blitt aktivert i tabellen Bedrift. Det er nå endret til å benytte SQL-notifikasjoner for å oppdatere den interne listen over overvåkede bedrifter, så nå vil synkroniseringen starte umiddelbart.
Oppsett for å begrense antall viste logg-elementer
For å unngå at brukergrensesnittet for Visma Business Services Host for SyncEngine bruker for mye hukommelse ved langvarig kjøring, har det blitt lagt til et kontrollelement i konfigurasjonsfilen for å begrense antallet viste logg-elementer.
Automatisk starttype for tjenesten VismaBusinessServicesHostSyncEngine
Tjenesten VismaBusinessServicesHostSyncEngine blir nå satt til starttype automatisk. NB! Visma Business Services Host for SyncEngine-tjenesten kan kun kjøre hvis Visma Business-lisensen er aktivert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.