Endrede funksjoner 12.00.0 - Generelt

Visma User Directory-integrasjon

Oppdaterer bedriftsinformasjon fra Visma User Directory
Oppdatering av verdier fra Visma User Directory (VUD) til Visma Business har blitt utvidet. Nå blir verdiene som kan slettes i VUD, også slettet i tabellen Bedriftsopplysninger. Det inkluderer feltene Adresselinje 2, E-postadresse og Telefonnr. Feltene oppdateres når Visma Business eller Bedriftsopplysninger åpnes.
Merk: Når integrasjonen aktiveres og bedriften allerede finnes i VUD, vil Visma Business-bedriftsinformasjonen erstattes med verdiene i VUD.

Grafisk brukergrensesnitt

Behandlingsvalget Oppsett av Visma.NET message queue har fått nytt navn
Navnet på behandlingsvalget Oppsett av Visma.NET message queue har blitt endret til Aktiver Visma.net.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.