Forbedringer 11.11.0 - Logistikk

Lager

Overføring av urealisert mengde
Ved overføring av en urealisert mengde som stammet fra et kredittsalg, ville Lagersaldo vise feil data selv etter at kredittsalget hadde blitt realisert. Dette er nå rettet opp ved å angi riktig Trans.status på produkttransaksjoner fra overføringsordrer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.