Forbedringer 11.11.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Inngående betalinger postert mot feil "OCR bank kontonr."
Hvis en bedrift hadde to OCR bankkontoer og inngående betalinger ble mottatt for begge, kunne i enkelte tilfeller betalinger bli postert mot kontonr. angitt i kolonnen OCR konto bank i tabellen Bedriftsopplysninger, istedet for den korrekte OCR bankkontonr. angitt i tabellen Factoringselskap.
Avbrutt import av inngående betalinger
Import av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay kunne feile for KID-oppsett bare bestående av fakturanr. Feilen inntraff dersom lengden definert i feltet KID ref.nr-sifre i tabellen Factoringselskap var større enn den totale lengden av et KID-felt i importfilen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.