Forbedringer 11.10.2 - Logistikk

EDI

Oppdatering av Pris ved import
Ved import av en ny ordre, hvor en ordrelinje hadde Pris = 0, ville Visma Business lese dette som et tomt felt og oppdatere ordrelinjen med en pris fra Pris- og rabattmatrise. Nå, når prisen importeres som 0, vil Pris-feltet forbli 0.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.