Endrede funksjoner 11.10.2 - Teknisk

Master Data Management

SyncEngine - dubletter i kønavn
MessageQueue-kø til MDM-integrasjonen kunne i enkelte tilfeller ikke registreres i Visma.net, fordi en dublett ble funnet. Dette er nå løst ved å generere et unikt kønavn i formatet "standard [<GuidVerdi>]", eller "standard (<InstansNavn>) [<GuidVerdi>]" hvis køen hører til en instans.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.