Nye funksjoner 11.10.1 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Vis betalingsdetaljer
Et nytt behandlingsvalg for Vis betalingsinformasjon er lagt til i tabellen Bilag. Detaljer for innkommende betalinger importert fra Visma.net AutoPay kan vises (for kundetransaksjonene).
Merk: En intern referanse som brukes av Visma Business for å finne betalingen, er plassert i feltet Ekstratekst i tabellen Bilag.
Støtte for manuell filbehandling for Bankgirot (Sverige)
Hvis formatet "Bankgirot" velges på avtalen i Visma.net AutoPay for en svensk bedrift, returnerer opplastingen av betalinger til Visma.net AutoPay en fil på LB-formatet. Denne filen kan lagres for videre manuell behandling.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.