Forbedringer 11.10.1 - Teknisk

SQL

Håndtering av deadlock-situasjoner i tabellen Ordre
Det er implementert bedre behandling av SQL-statuser etter utføring av lagret prosedyre (oppgitt i kolonnen Lagring av ordre pros. i tabellen Bedriftsopplysninger).

Installasjon

Villedende feilmelding ved bruk av Data Model Extension
Ved bruk av DME og oppgradering fra versjon 10.x til 11.x ble det gitt advarsel under installasjonen om at tabeller ville fjernes. Den samme meldingen ble gitt ved første oppstart av Visma Business etter oppgraderingen. Advarselen var i de fleste tilfeller ikke riktig. Dette er nå løst.
Oppdatering av Visma Business til ikke-standard sti kunne mislykkes
Når Visma Business tidligere ble installert i en ikke-standard sti (annen enn C:\Program Files ...), fjernet ikke oppdateringsprosessen i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje de gamle filene på riktig måte. Det kunne forårsake problemer, f.eks. ved oppstart av tjenester, fordi noen konfigurasjonsfiler kanskje ikke hadde riktig format. Dette er nå løst.

Master Data Management

Kostnadssteder med komma/semikolon synkroniserer ikke med Master Data Management
Kostnadsstednummer på R7 til R12 er et alfanumerisk felt. Hvis det inneholder komma eller semikolon, fungerer ikke Master Restore opp mot Master Data Management. Dette er nå løst.

Visma.net-integrasjoner

Visma Business Host for OD MessageQueue tjenestelogging
Tjenesten Visma Business Host for OD MessageQueue logger ikke lenger kontinuerlig feil VBS-påloggingsinformasjon. Hvis informasjonen er feil, rapporteres det bare én gang.
Vis loggfil i applikasjonen Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe
Ved valg av Vis loggfil inne i applikasjonen Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe ble programmet avsluttet dersom loggfilen ikke fantes. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.