Forbedringer 11.10.1 - Logistikk

Ordre

Feilmelding ved produkt unntatt fra ferdigmelding
Ved ferdigmelding av en ordre som inneholdt produkt som var unntatt fra ferdigmelding, vistes informasjonen som feilmelding i en dialogboks. Dette er endret og vises nå som en statusmelding.
Delvis ferdigmeldt negativ salgsordrelinje
Hvis en negativ salgsordrelinje var delvis ferdigmeldt, var det ikke mulig å ferdigmelde restantallet. Dette er nå løst.
Behold reservasjoner selv om mindre plukkes
Behandlingsmåten Behold reservasjoner selv om mindre plukkes ble ikke behandlet riktig i kombinasjon med verken behandlingsmåte Plukk samme brøkdel av strukturlinjene eller ordrealternativ Plukk hele ordren. Dette er endret slik at foruteksisterende reservasjoner beholdes selv om mindre plukkes.
Kostprispåslag på Ordrelinje uten Beløp
Ved ferdigmelding av en Ordre med angitt kostprispåslag der ingen Ordrelinje inneholdt Beløp, oppstod det et krasj. Dette er nå løst.
Bokføring av negativ innkjøpsordrelinje
Frakt 1-kostnader på kjøpskreditnota ble bokført i hovedboken selv om Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp ikke var aktivert verken i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger (A. og b.behandl.) eller i tabellen Bedriftsopplysninger (Transp.avt.behandl.). Dette er nå løst.
SQL-feil under fakturamottak
I enkelte situasjoner forsøkte Business å dividere en verdi på null, noe som resulterte i en SQL-feilmelding. Dette er nå løst.
Avrundingsbeløp fra fakturamottak
Avrundingsbeløp fra fakturamottak ble postert på konto for frakt eller toll, dersom innstillingen Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp var valgt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger (under A. og b.behandl.) . Avrundingsbeløpet posteres nå til den definerte avrundingskontoen.

Ordredokument

Send til AutoInvoice med Visma XML-formular
Hvis du fakturerer en ordre med et Visma XML-formular med Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv, er det ikke lenger mulig å bruke behandlingsvalget Send til AutoInvoice, da Visma XML-dokumentene allerede er skrevet ut. Når en faktura allerede er skrevet ut med et Visma XML-formular (som betyr at den er brukt i tabellen E-Dokument informasjon), har Ordredokument AutoInvoice-status 4 - Kan ikke overføres.

EDI

EDI-krasj ved import av for mange desimaler
Hvis EDI-importfilen inneholdt beløp med minst fire sifre før og ti sifre etter desimaltegnet, forårsaket dette en krasj. Dataene ble importert mens filen forble klar for import. Nå behandles filen på riktig måte.
Leveranseinformasjon ikke angitt fra EDI-import
Ved import av en EDI-ordre utløste ikke Leveres aktørnr angitt i filen en oppdatering av leveranseinformasjon fra tabellen Aktør. Alle felt knyttet til Leveres aktørnr er nå riktig oppdatert.

Lager

Overfør hele Vareparti
Ved bruk av behandlingsvalget Overfør for å flytte kvantum fra et vareparti og velge Hele varepartiet, kunne det overførte kvantumet bli feil dersom Antall pr. enhet på den opprinnelige innkjøpsordren var ulik standardenheten og ordren var realisert. Dette er nå løst.

Produkttransaksjoner

Kostpriskorrigering av produktstruktur
Kostpris oppdateres ikke lenger på feil måte i tabellen Produkttransaksjon for et strukturhode som er unntatt fra lagerhåndtering, hvis akkumulert kostprisalternativ velges i Behandlingsmåte. Dette oppstod bare når Kostpris av et delprodukt ble oppdatert av en innkjøpsfaktura der prisendringer og salgsordre allerede var fakturert.
Bokfør kostnader på lagertellingsoverføring med kostprispåslag og Prisenhet
Ved bokføring av kostnader for lagertellingskorrigeringer på produkttransaksjoner som inkluderte frakt, toll og kostprispåslag og Prisenhet, ble det lagt ekstra multiplikasjoner til i det bokførte beløpet. Kostnad bokføres nå på riktig måte.

Visma.net AutoInvoice

Sjekk for AutoInvoice oppføring
Et problem i behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring er rettet opp, slik at alle aktuelle firmaer vises i resultatet ved kjøring av oppslaget.
Spesialavgift og totalrabatt
Ved bruk av totalrabatt på en ordre som hadde spesialavgift inneholdt XML-filen et mva.-grunnlag for spesialavgiften med fratrukket totalrabatt, noe som forårsaket feil i valideringen av XML-filen. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.