Forbedringer 11.10.1 - Generelt

Visma User Directory

Krasj ved pålogging etter eksport til VUD
Visma Business krasjet etter kjøring av behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory, og deretter svarte Ja på spørsmålet om ny pålogging ved å bruke Visma User Directory. Dette er nå løst.
Tekst er ikke fullstendig synlig
Ved oppstart av Visma Reporting i en norsk installasjon av Visma Business vises en informasjonsdialogboks om pålogging i Visma User Directory. Dialogboksen er ikke stor nok til å vise hele teksten. Dette er nå løst.

Bedrift

Opprett ny bedrift med eksisterende database
Behandlingsvalget Opprett ny bedrift mislyktes når databasen allerede fantes. Dette er nå løst.

Grafisk brukergrensesnitt og design

Støtte for 4K-oppløsning og skalering
I Skjerminnstillinger i Windows kan du angi en egendefinert prosentvis størrelse. Støtte for dette er lagt til i Visma Business, og gir riktig skalering av det grafiske brukergrensesnittet.
Kalkulator åpner med fokus på uttrykksfelt
Ved åpning av kalkulatoren er fokus nå på beløpet i uttrykksfeltet.
Dialogbokser er utvidet
Høyde og bredde på dialogbokser med lister er utvidet. Rullefeltene er synlige bare når nødvendig og den lengste beskrivelsen er nå fullstendig synlig, for eksempel i Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift.
Statusinformasjon om stopping av tidligere sesjoner
Frigivelse av tidligere sesjoner i en database med mange bedrifter kan ta lang tid. En fremdriftsindikator er lagt til for å vise status i prosessen.
Makroknapper for systemoppsett
Ved aktivering av VUD-pålogging ble systemoppsett (opprettet med Shift-tast) alltid åpnet i bedriftskontekst. Nå fungerer makroknappene stabilt uansett om VUD er aktivert eller ikke.

Import

Liste over tabeller i importveiviser
Ved bruk av importveiviser for import av data til en bestemt tabell var liste over tabeller tom. Dette er nå løst.
Import krevde et ekstra linjeskift
Import-funksjonen krever ikke lenger en tom linje på slutten av importfilen. Filer uten tom linje forårsaket krasj i versjon 11.10.0.
Import ved bruk av @FIRM_BEGIN
Ved import av data med @FIRM_BEGIN-makroen krasjet Visma Business hvis følgende parentes inneholdt mer enn ett siffer. @FIRM_BEGIN fungerer nå med alle gyldige bedriftsreferanser.

Bedriftsopplysninger

Endre standard valuta
Kjøring av Endre standard valuta førte til at Visma Business ikke fungerte. Dette er nå løst.

Ytelse

Forbedret ytelse ved lukking av tidligere sesjoner
Hvis Visma Business tvinges til uventet lukking av bruker eller på grunn av en feil, kan ikke sesjoner frigis fullstendig. Tidligere sesjoner frigis neste gang bruker logger på Visma Business. Hvis databasen inneholder mange bedrifter, kan frigivelsen ta lang tid. Ytelsen i frigivelsesprosessen er forbedret.
Identifiser sesjoner med GUID-er
Kolonnen Sesjonsnr i tabellen Aktiv bedriftsprosess kunne referere til feil rad i tabellen Aktiv sesjon etter gjenoppretting av sikkerhetskopi for enkeltstående system- eller bedriftsdatabaser. Dette er nå løst.
Låste prosesser kunne ikke låses opp
Noen låser kunne ikke fjernes ved bruk av snarveien for fjerning av låser eller gjennom funksjonen Sesjoner, prosesser og låser. Dette er nå løst.

Installasjon

Avmerking for installasjonsveiviser ved oppgradering
Parameteren som installasjons- og integreringsveiviseren skulle starte på slutten av en installasjon ble merket av som standard ved en oppgradering. Dette er nå endret, og parameteren merkes bare av som standard ved en ny installasjon eller konfigurasjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.