Forbedringer 11.10.1 - Bokføring

Journaloppføring

Kontantrabatt ikke tatt hensyn til
Ved registrering av en verdi i feltet Motref. under kategorien "Betaling" ble kontantrabatten på transaksjonen ikke tatt hensyn til. Foreslått beløp var bruttobeløp (rabatt ikke trukket fra), selv når betalt før Kontant forf.dato. Dette er nå løst.
Buntnr i Bunt feilmelding
Ved kjøring av Oppdater bunt på flere bunter med feil viser feilmeldingen nå Buntnr i tillegg til Linjenr for bilaget med feil.
Omsetn.klasse 26

De norske og danske tekstene for Omsetn.klasse 26 er nå rettet opp.

Oppdatert bunt

Eksporter bunt til fil
Ved kjøring av Eksporter bunt til fil ble filen opprettet uten data. Dette er nå løst.

Betalingsforslag

Overskredet Kontant forf.dato
Når Kontant forf.dato er overskredet, brukes nå Forfallsdato som betalingsdato – ikke Overføring-datoen som er angitt i dialogboksen Opprett betalingsforslag.
Manglende bankkonto
Selv med utfylt IBAN-felt for leverandør returnerte behandlingsvalget Lag betalingsforslag feilmelding om manglende bankkonto dersom feltene for både Bankkonto og Postgiro var tomme. Dette er nå løst.

Sperredato

Fastsetting av sperredato krevde omstart
Etter kjøring av en omsetningsoppgave virket ikke behandlingsvalget Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger før Visma Business var startet på nytt. Flere rader ble logget i tabellen Bedriftendringslogg. Dette er nå løst.

Mva-melding

Manglende Avg.term. og År
Etter en Mva-melding inkludert Omsetn.klasse 25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, manglet reversering av transaksjon av Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt Avg.term. og År. Dette er nå løst.

Bokføring fra innkjøpsordre

Feil bokføring etter endring av Mva-beløp i behandlingsvalget Mottatt faktura.
Ved endring av Mva-beløp i dialogboksen Mottatt faktura ble bokføring av Frakt 1 - Frakt 4, Toll og Kostprispåslag (innenl.) påvirket ved endring av beløp. Dette er nå løst.

Visma.net AutoPay

Matching av innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay

Taggen <ReferredDocumentNumber> i filen innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay er dedikert både fakturanummer og CID/OCR. Visma Business ser nå også etter CID/OCR i denne taggen og tolker innholdet som en CID basert på reglene i factoring-tabellen. Tidligere har Visma Business bare sett etter fakturanr./motreferanse i denne taggen.

Valutakorreksjon

Manglende Ansvarsenhet 1–12 på Valutakorreksjon-transaksjoner
Ved oppretting av Bilag fra behandlingsvalget Valutakorreksjon vedrørende en transaksjon med Ansvarsenhet 1–12 ble ansvarsenheten ikke overført til bilagslinjen. Dette er nå endret.

Visma.net AutoReport

Tilbakemelding fra Visma.net AutoReport ikke mottatt ved signering av den norske omsetningsoppgaven i Altinn i stedet for i Visma.net AutoReport
Når rapporten i Visma.net AutoReport ble merket som Rapport fullført og signering av omsetningsoppgaven gjøres i Altinn i stedet for i Visma.net AutoReport, ble ikke tilbakemeldingen fra Visma.net AutoReport riktig lagret i tabellen AutoReport arkiv. Dette er nå løst.

Bilagsnummerserier

Overlappende bilagsnummerserier i Norfirm.txt
I Norfirm.txt hadde bilagsseriene fra 130 til 190 overlappende intervaller, slik at flere bilagsserier kunne benytte samme bilagsnummer. Intervallene har nå blitt korrigert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.