Endrede funksjoner 11.10.1 - Logistikk

Ordre

Fakturareferanse og Serienr
Oppretting av kreditnota ved bruk av Fakturareferanse fra fakturaer som inneholder flere Serienr medfører nå at riktige Serienr hentes til ordrelinjene.
Merk: På den nye ordren deles ordrelinjene opp per Serienr, og vil ikke se ut nøyaktig som fakturaen selv om akkumulert antall er det samme.
Ferdigm.dato på fakturert Ordretype 2 ordrer
Ved fakturering av ordrer med Ordretype 2 oppdateres både Ordre og Ordrelinje med Ferdigm.dato = dagens dato.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.