Endrede funksjoner 11.10.1 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Forbedret matching av innkommende betalinger
Ved import av innkommende betalinger med utfylt meldingsfelt er rutinen for matching forbedret. Matchingen behandler nå referanse til flere fakturaer i samme melding. I tillegg behandles referanse til KID-koder i meldingen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.