Forbedringer 11.10.0 - Teknisk

Installasjon

Valideringsfeil for brukerkonto
Installasjon av Visma Business produktlinje mislyktes med å validere brukerkontoen for tjenester i dette formatet: user@domain. Dette er nå løst.
Produkter installert til en annen sti under oppgradering
I installasjonen av Visma Business produktlinje, når det ble valgt å installere nye produkter eller moduler samtidig som andre moduler ble oppgradert, ble de oppgraderte produktene flyttet til den samme installasjonsstien som de nyinstallerte produktene. Dette er nå løst.
Konfigurasjonen av Visma Business mislyktes når Denne bruker ble brukt i VUD-tjenesten
Installasjonen av Visma Business produktlinje mislyktes med å validere Denne bruker i konfigurasjonen. Dette er nå løst.
Microsoft Message Queuing aktiveres automatisk under klientinstallasjon
Hvis Microsoft Message Queuing (MSMQ) ikke er aktivert allerede på en klientmaskin, blir det nå aktivert automatisk under Visma Business-klientinstallasjon.
Manglede påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue
Standard påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue settes nå ved nyinstallasjon av Visma Business produktlinje.

Visma Business Debug Host

Visma Debug Host krasj og stille logging
Visma Debug Host krasjet hvis det ble startet etter at stille logging ble aktivert. Dette er nå løst.

Minneforbruk

Åpne oppsett med bruddlinjer
Minnebruken ved åpning av oppsett som inkluderer bruddlinjer, har blitt redusert.

Logging

Tidsstempel i SQL-logg
SQL-loggen inkluderer nå tidsstempler for hver operasjon eller gruppe av operasjoner.

Visma Business Services

Behandlingsvalget Opprett dokument fra Aktør-tabellen fungerer ikke med nettverksfiler
Tidligere fungerte ikke Opprett dokument i Aktør-tabellen via Visma Business Services hvis tjenesten var plassert på en ekstern server. Dette er nå fikset. Hvis BusinessHost-tjenesten kjøres på en ekstern server, må man bruke en midlertidig nettverksressurs som er tilgjengelig for både server og klient. Deretter kopierer programmet filen til nettverksressursen, og endrer kildefilnavnet slik at det peker til filen på nettverksressursen. Visma Business fra serveren vil deretter lese filen fra nettverksressursen.

Master Data Management

Ny SyncEngine
Oppdaterte Visma Business til nyeste SyncEngine-versjon 3.1.2
Verifiser Visma.net-integrasjon før du tillater aktivering av Master Data Management i Visma Business
Master Data Management-Integrasjonen kan ikke aktiveres i Visma Business hvis Visma.net-integrasjonen ikke er etablert fullt ut.
Automatisk aktivering av Master Data Management i Visma.net
Master Data Management aktiveres automatisk for et selskap i Visma.net etter at det har blitt aktivert for det samme selskapet i Visma Business.
Utelat deaktiverte kostnadssteder fra synkronisering
Verdier for 5 - Ansvarsenhet blir ikke lenger synkronisert til Master Data Management hvis de tilhører en deaktivert 4 - Ansvarsenhetstype.
SyncEngine UI viser feil status
SyncEngine UI viste ikke riktig status mens tjenesten kjørte. Dette er nå løst.
Manglende versjonsnummersamsvar mellom Visma Business og Visma.net
Visma.net ble ikke oppdatert umiddelbart med versjonsnummeret til Visma Business etter at Master Data Management ble aktivert. Dette er nå løst.
Synkronisering og Felles tabell
Ved bruk av Felles tabell for aktører sammen med MDM-integrasjon, ga lagring en "exception"-feilmelding ved opprettelse av kontakt og oppdatering av den angitte kunde/leverandør. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.