Forbedringer 11.10.0 - Logistikk

Ordre

Ordretype 4 - Realisert-ordre på innkjøpsordre
Hvis en innkjøpsordre ble kombinert med Ordretype 4 - Realisert-ordre, førte det til at Visma Business krasjet når ordren ble lagret. Dette er nå løst.
Lim inn strekkode i produktnummer.
Når en strekkode limes inn i feltet Produktnr på en ordrelinje, vil søkefunksjonen nå kjøre som den skal og oppdateres med Produktnr
Pris basert på Kundeprisgr. 1-3 på Ordrelinje
Henting av riktig pris ved å legge til Kundenr eller Faktureres kundenr på ordrelinjen, fungerer nå når Kundeprisgr. 1 - Kundeprisgr. 3 er et prisvilkår. Når Kundenr angis, må Pris/rabatt-behandling-innstillingen Pris/rabatt på kjøper være aktivert. Hvis denne innstillingen ikke er i bruk, må Faktureres kundenr angis på ordrelinjen i stedet for Kundenr før en pris eller rabatt kan hentes.
Dupliserte serienumre på pakksedler
Serienumre ble skrevet ut to ganger for hver utskrevne ordrelinje når serienumre ble skrevet ut fra tabellen Reservasjon på pakksedler med strukturer. Dette er nå løst.
Feil dato i dialogboksen Godkjenning
Når ordredokumenter ble skrevet ut, ble dagens dato alltid foreslått i dialogboksen Godkjenning, uansett hvilken dato som var valgt i dialogboksen Skriv ut. Dette er nå løst.
Utskrift av faktura fra Ordredokument med flere dokumentleveringsmetoder
Når skriver kombineres med andre dokumentsendingsmetoder ved utskrift fra tabellen Ordredokument, ville ikke fakturaer med standardskriver som destinasjon, bli skrevet ut. Alle dokumentsendemetoder blir nå skrevet ut som de skal.
Produksjonsbestilling - endring av antall
Når antall økes på en delvis fullført produksjonsordre, ble ikke den relaterte Produkttransaksjon oppdatert på riktig måte. Dette kan føre til uoverensstemmelser mellom Produkttransaksjon og Vareparti. Dette er nå løst.
Feil lagerkostnad i leie- og utlånsordrer
Når produkter i leie- og utlånsordrer ble kassert, ble ikke lagerkostnadene og Trans.status i tabellen Produkttransaksjon og tabellen Realisasjonsjournallinje, oppdatert på riktig måte. Dette er nå løst.
Feil Realisasjonsjournal etter kassering
Realisasjonsjournallinje med kostnadskorrigering for et forkastet element i en leie- eller utlånsordre, ble ikke opprettet på riktig måte etter fakturamottak av innkjøpsordre med kostnadskorrigering. Dette er nå løst.
Bilde i e-postsignatur
Når ordredokumenter skrives ut til e-post med et bilde i signaturen, ble ikke bildet lagt til hvis e-posten ble sendt direkte. Nå fungerer utskrift til e-postmeldinger med bilder, både ved direkte sending og ved stopp før sending.
Generer kopi av ordre og Lagernr
Når Generer kopi av ordre kjøres med standardinnstillinger, vil nå også feltet Lagernr på ordren bli kopiert. Unntaket er hvis du velger Oppslag på alle verdier fra kunde, noe som fører til at lagernummeret vil bli kopiert fra enten:
  1. Lagernr kunde i tabellen Aktør. Hvis dette er tomt,
  2. Standard lager i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Lagernr i tabellen Ordrelinje blir alltid kopiert fra den opprinnelige ordrelinjen når behandlingsvalget Generer kopi av ordre kjøres.
Skrive ut etiketter med Skriv til fil
Det var ikke mulig å bruke Skriv til fil til å skrive ut etiketter. Nå fungerer Skriv til fil også for Etikett-utskrift.

Ordredokumentarkiv

Melding når e-post sendes fra dokumentarkiv
En popup-melding vil nå bli vist når dokumenter sendes via e-post fra dokumentarkivet.

Visma XML

Memo på ordrelinje
Ved utskrift ved hjelp av et Visma XML-formular som inkluderer innebygd PDF i tillegg til et Ordrelinje-memo, førte det til unødvendige linjeskift i PDF-dokumentet. Memoer håndteres nå slik de skal i Visma XML-meldinger.

Bestillingsforslag

Visning av alternativer for Bestillingsforslag
I den avanserte utskriftsmenyen Bestillingsforslag blir nå alternativene i rullegardinmenyen vist på riktig måte.

Pris- og rabattmatrise

Prisliste-valg for ansvarsenhet
Prisliste-rapporten tar nå hensyn til ansvarsenheten når priser velges.

EDI

EDI-import med ikke-eksisterende kundenummer.
Ved import av en ordre med et kundenummer som ikke finnes, blir ikke lenger kundeinformasjonen på ordren kopiert fra den tidligere ordren i importfilen.

Visma.net AutoInvoice

Send til AutoInvoice med vedlegg
Ved bruk av Ordredokument-behandlingsvalget Send til AutoInvoice, ble ikke vedlegg som var koblet til fakturaen, sendt. Vedlegg blir nå alltid sendt ved fakturering eller ny sending.
Frakt- og totalrabatt
Når frakt ved hjelp av fraktprodukt ble inkludert på ordrer med en totalrabatt, ble Mva-grunnlaget beregnet på feil måte. Dette er nå løst.
Merk: Fraktprodukter er unntatt fra totalrabatt.

Produkter

Trimming av produktnumre
Når et nytt produkt opprettes i tabellen Produkt, og produktnummeret kopieres fra utklippstavlen, vil alle mellomrom i begynnelsen av det kopierte produktnummeret, trimmes bort.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.