Forbedringer 11.10.0 - Generelt

Søk

Innliming av tomrom i søkefelt
Hvis en tekst som har en tom rad foran, limes inn i et søkefelt, fører ikke dette lenger til et krasj.

Grafisk brukergrensesnitt og design

Standard Font i oppsett uten Font
Ved åpning av et oppsett som ikke har en angitt skrift, åpnes oppsettet med Font fra tabellen Systemopplysninger slik det er meningen.
Start behandling rullegardinliste
Rullegardinlisten i Start behandling dialogen viste ikke alle alternativene. Dette er nå løst.
Lim inn verdi i feltet Låst/overført
Nå er det mulig å lime inn verdier i feltet Låst/overført i tabellen Ordre.
Feilmelding ved utskrift til ugyldig PDF sti
Feilmeldingen som ble gitt ved utskrift til en ugyldig PDF sti, har blitt forbedret for å angi årsaken til problemet.
3 - Rektangel dekker data ved utskrift til PDF
Bakgrunnsfarge i formularelementer er som standard angitt som gjennomsiktig (Bakgrunnsfarge = -100) for 3 - Rektangel, 4 - Avrundet rektangel og 5 - Oval når skjemaer redigeres i Grafisk redigering-modus. Dette er nødvendig for å unngå at 3 - Rektangel osv. dekker trykte data når man skriver ut til PDF og 3 - Rektangel, 4 - Avrundet rektangel eller 5 - Oval Formularelement settes inn etter datamakroene de skal ramme inn i tabellen Formularelement.

Avgrensningsgrupper

Avgrensningsgrupper ikke brukt
Avgrensningsgrupper som ble etablert i Visma Business, ble ikke brukt på brukere når de brukte Windows-pålogging i Visma User Directory. Dette er nå løst.

Ytelse i grensesnittet

Forbedret responstid i brukergrensesnittet
SQL-spørringer har blitt optimalisert ved rulling i tabeller med kolonner som er koblet fra underliggende tabeller.

Visma User Directory

Kan ikke angi Bytt bruker når Visma User Directory er aktivert
Hvis man angav Bytt bruker mens Visma User Directory var aktiv, ble ikke det nye påloggingsvinduet åpnet. Dette er nå løst.

Time registration

Krasj ved bruk av Overfør til lønn
Når man valgte Overfør til lønn under behandlingsvalget Godkjenn timeliste, krasjet Visma Business uten å eksportere noe data. Dette er nå løst.

Diverse

GDI ressurslekkasje
Ved generering av fakturadokument ble en ressurs ikke korrekt lukket/frigitt, noe som etter flere tusen fakturaer kunne føre til at Visma Business krasjet. Dette er nå løst.
Databaseoppgradering
Ytelse under databaseoppgradering har blitt forbedret.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.