Forbedringer 11.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Mangler Visma.net AutoPay signeringsnøkkel
Kjøring av behandlingsvalgene Oppsett av EBF-system, Legg ut data og Hent returdata for andre EBF-systemer enn Visma.net AutoPay, returnerte en ukorrekt feilmelding som sier at Visma.net AutoPay signeringsnøkkel må fylles ut. Dette er nå løst.
Mislykkes når flere bedrifter var integrert
Opp- og nedlasting av data fra Visma.net AutoPay, fungerte bare for én bedrift om gangen. Forsøk på å gjøre det samme med den neste bedriften, returnerte følgende feilmelding: Ugyldig signatur. Visma Business måtte deretter startes på nytt før man kunne laste opp eller ned fra denne bedriften. Den samme feilen førte også til at Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenestene bare lastet ned filer fra én bedrift. Dette er nå løst.
Remitteres lev.nr
Feltet Remitteres lev.nr fra innkjøpsordrene vil nå bli kopiert over til tabellen Åpen leverandørpost etter fakturamottak og oppdatering av bunten. Hvis den finnes, vil denne verdien deretter brukes som mottaker når betalingsforslag opprettes.
Riktig formatering av bankkontonumre
IBAN som ble registrert med mellomrom i nummeret, gav valideringsfeil i Visma.net AutoPay. Alle mellomrom i bankkontonumre blir nå fjernet ved opplasting av betalinger.
Bankinformasjon internasjonale betalinger
Mer informasjon for internasjonale betalinger blir nå hentet fra tabellen Aktør når betalinger lastes opp:
  • Bankfilial brukes for Fedwire (USA)
  • SWIFT-adresse 1 brukes for banknavn
  • SWIFT-adresse 2 brukes for bankadresse
Støtter "Valutaficka" for Nordea i Sverige
Valutaficka for Nordea i Sverige støttes nå. Feltet Valutanr i tabellen Bankpartner brukes til å skille mellom de forskjellige typer Valutaficka.
Behandle ikke-strukturerte meldinger for utgående betalinger
Hvis både KID-kode- og Fakturanr-kolonnen er tom, vil tekst som angis i kolonnen Ekstratekst i journaloppføringen, bli eksportert i taggen <InfoMessage> i delen av "VOP"-eksportfilen for ikke-strukturerte meldinger.
Matching av utenlandske innkommende betalinger uten KID
Når Visma Business finner matchende Fakturanr til en innkommende utenlandsbetaling i XML-filen, vil nå verdien i feltet Beløp i valuta benyttes til å finne matchende åpen kundepost. Skjer dersom valutakode for valutabeløpet i XML-filen er forskjellig fra standardvalutaen angitt i tabellen Bedriftsopplysninger
Matching av innkommende betalinger uten KID, basert på Fakturanr
Om Fakturanr finnes i taggen <ReferredDocumentNumber> under <StructuredRemittanceInformation>, vil dette bli benyttet til å finne matchende forekomster i tabellen Åpen kundepost.
Feil bankpostering i bilagsregistrering ved oppdatering av avregninger med valuta
Ved import av avregninger med valuta fikk bankposten feil beløp i bilagregistreringen, når bankkontoens valuta var forskjellig fra standardvaluta i Visma Business. Fra versjon 11.10.0 vil verdi fra taggen <ChargedAmountAccountCurrency> dividert på verdi i taggen <ExchangeRateErp> bli benyttet for å kalkulere verdien for feltet Belastet beløp.

Bilag

År ikke riktig i Bunt /Bilag når Valuteringsdato endres
Feltet År i tabellen Bunt vil nå bli oppdatert på riktig måte, selv om Valuteringsdato endres fra gjeldende år til påfølgende år og ikke alle regnskapsperioder er definert i tabellen Regnskapsperiode.
Bilagsart på purrebilag
Når alternativet Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i Regnskapsbehandl. ble valgt, ble ikke feltet Bilagsart utfylt på bilagslinjen for purregebyret når purringer ble skrevet ut.
Kontantrabatter på betalingsbilag
Det vil tas hensyn til verdien i feltet Løpedager kont.rab. i tabellen Land ved oppdatering av betalingsbilag vedrørende fakturaer, der kontantrabatter betales sent men innenfor løpedagsintervallet.
Feil Beløp ekskl. mva på bilag
Beløp ekskl. mva ble feilberegnet på bilagslinjer med en omsetningsklasse som genererer både inn- og utgående avgift, samt en Avgiftskode med en ikke-fradragsberettiget andel. MVA-beløp ble beregnet med subtrahert i stedet for addert kostnadsprosent. Dette er nå løst.
Kostnad ikke bokført på den riktige kostnadskontoen
Ved bruk av avgiftskode med en ikke-fradragsberettiget andel av inngående MVA og omsetningsklasse = 21 - Kjøp av tjenester fra EU-land, ble kostnaden ikke bokført til kostnadskontoen som var angitt i tabellen Merverdiavgift. Dette er nå løst.

SIE

SIE-import med alfanumeriske dimensjoner
Det oppstod en feil under import av kontoer når det var en forskjell mellom destinasjonens dimensjonstype og opprinnelig dimensjonstype. Dette er nå løst.
Eksporttransaksjoner uten bilagsserienummer
Når bilagsserier ble lagt til i bilag uten serienummer og bilagsserienummer ble endret under eksport, utelot programmet disse bilagene fra eksport. Dette er nå løst.

Omsetningsoppgave

Bokføringsinnstillinger
Alternativene Produser bunt og Oppdater bunt i dialogboksen Godkjenning i omsetningsoppgaven, ble ikke utfylt i samsvar med innstillingene i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er nå løst.
Merk: I de fleste av nasjonal standard-datafilene (xxxfirm.txt) er begge alternativene Direkte oppdatering og Ikke endre valgt, men har ikke blitt aktivert på grunn av denne defekten. Disse innstillingene endres etter oppgraderingen hvis det ikke skal tas hensyn til dem.
Utgående mva. og Avg.oppgj.konto
Ved utskrift av omsetningsoppgaver med 100% ikke-fradragsberettiget inngående mva. for transaksjoner med omsetningsklasser 6, 8, 12, 19, 21 og 25, ble ikke utgående mva. postert til Avg.oppgj.konto. Dette er nå løst.
Omsetningsklasse 25
Ved utskrift av omsetningsoppgave med 100% ikke-fradragsberettiget inngående mva. for transaksjoner med omsetningsklasse 25, ble feltet Utg. konto kjøp av varer og tj. fra utl. fra tabellen Merverdiavgift benyttet i stedet for feltet Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt. Dette er nå løst.
Merk: I mange installasjoner har konto for Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt også blitt angitt i feltet Utg. konto kjøp av varer og tj. fra utl., og denne feilen har ført til at postering allikevel har blitt korrekt. Fra versjon 11.10.0 er det viktig å forsikre seg om at Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt er fylt ut for mva.transaksjoner som refererer til omsetningsklasse 19 og 25.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.