Endrede funksjoner 11.10.0 - Teknisk

Visma.net-integrasjoner

Registrering av tunnel og kø for meldinger
Fordi tunnel og kø for meldinger skal registreres nærmere stedet de brukes, blir registreringen nå utført når Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten starter, og ikke når Aktiver Visma.net-behandlingen kjøres som tidligere.
Unikt navn på Windows Message Queue
Navnet på Windows Message Queue må være unikt for å unngå mulige konflikter. Dette sikres ved at navnet nå også inkluderer en GUID-verdi. Ved oppstart av Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten blir Message Queue-navnet automatisk generert og lagret i tabellen Systemopplysninger i feltet Windows Message Queue-adresse.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.