Endrede funksjoner 11.10.0 - Generelt

Altinn-integrasjon

Integrasjon mot skatteportaler (offentlige portaler)
Fra og med 1. januar 2017 vil all datautveksling mellom Visma Business og skatteportalene i de ulike landene, bli håndtert gjennom Visma.net AutoReport. Lokale løsninger (som den gamle Altinn-integrasjonen) vil ikke lenger fungere etter denne datoen, og det vil ikke være mulig å opprette filer med det påkrevde formatet. Mva-rapportering må gjøres manuelt i skatteportalene eller via Visma.net AutoReport.
Merk: Ikke alle markeder har for øyeblikket fullstendig elektronisk levering av avgiftsoppgaver via Visma.net AutoReport.

Visma User Directory

Nye behandlingsvalg i tabellen Bedriftsgruppe
To nye behandlingsvalg har blitt lagt til i tabellen Bedriftsgruppe for oppretting og redigering av bedriftsgrupper i Visma User Directory
Merk: Dette fungerer på samme måte som for brukere og bedrifter når Visma User Directory-integrasjon er aktivert.
Merk: Om VUD-integrasjonen ble aktivert før oppgradering gjøres til versjon 11.10.0, må ny eksport til VUD kjøres (Oppdater oppsett) for å få synkronisert bedriftsgrupper.
Kreere/endre brukere og bedrifter
En feilmelding vises nå dersom en bruker ikke har tilstrekkelige tilgangsrettigheter ved kreering/endring av bruker eller bedrift i Visma Business, når VUD-innlogging er aktivert. I tidligere versjoner ble et nytt innloggingsbilde automatisk åpnet, i stedet for feilmeldingen, og man kunne bytte bruker.
Det anbefales at brukeren som skal arbeide med brukere/bedrifter legges til brukergruppen VUD superusers i VUD.

Master Data Management

Aktivering av Master Data Management
Alternativet Master Data-synkronisering er aktivert har blitt flyttet fra tabellen Bedriftsopplysninger til feltet Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift. På samme måte som i forrige versjon, kan du bruke behandlingsvalget Aktiver Master Data Management i tabellen Bedrift til å aktivere én eller flere bedrifter.
Når alternativet flyttes fra tabellen Bedriftsopplysninger til tabellen Bedrift, blir det lettere å få oversikt over hvilke selskap som har blitt aktivert. Dette er spesielt nyttig i installasjoner med mange selskap.

Aktør

Flytt GLN/GS1 nr. som en del av Bytt kunde-/leverandørnummer
For å unngå å miste påkrevde referanser for elektronisk fakturering, blir verdier i GLN/GS1 nr. flyttet når behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer kjøres. Fordi mer enn én rad kan flyttes, gjelder følgende regler:
  1. Hvis én av postene som flyttes, har en verdi i feltet GLN/GS1 nr., blir den første av disse flyttet til den nye posten.
  2. Hvis ingen verdier i feltet GLN/GS1 nr. blir funnet i noen av postene som flyttes, beholdes verdien GLN/GS1 nr. i den nye posten.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.