Endrede funksjoner 11.10.0 - Bokføring

Selvstendig næringsdrivende i Norge

Fritekstfelter for rapportkontakt, e-postadresse og telefon
Når selvstendig næringsdrivende-rapporten sendes via behandlingsvalget Send rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende i tabellen Leverandørtransaksjon, velges kontaktpersonen for rapporten fra ansattlisten i dialogboksen. Nå er feltene fritekstfelt, og da kan man skrive inn en kontaktperson for rapporten, som ikke er ansatt i selskapet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.