Nye funksjoner 11.01.0 - Generelt

Eksporter til Visma User Directory

Oppdater oppsett
Et nytt alternativ kalt Oppdater oppsett er lagt til i behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory i tabellen Systemopplysninger og i Innstillings- og integrasjonsveiviser som brukes etter installasjon av produktlinjen. Oppdater oppsett anbefales for scenarioer der integrasjonen mellom Visma Business og Visma User Directory er etablert tidligere og er midlertidig deaktivert. Oppdateringsfunksjonaliteten samler alle endringer i Visma Business som er utført i perioden mens integrasjonen var deaktivert, og synkroniserer disse endringene med Visma User Directory. Du finner mer informasjon i onlinehjelpen.

Visma.net

Nye oppsett for Visma.net-tjenester
Nye oppsett er lagt til for Visma.net-tjenestene Visma.net AutoReport, Visma.net AutoPay og Visma.net AutoInvoice. De nye oppsettene inneholder sider for konfigurasjon av tjenestene og innebygde Visma.net-websider for hver tjeneste. Visning av de innebygde sidene krever at VUD-ODP-integrasjon er aktivert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.