Nye funksjoner 11.01.0 - Bokføring

Skattemelding for merverdiavgift

Ny Skattemelding for merverdiavgift for Norge fra 2017
Denne versjonen er klargjort for ny Skattemelding for merverdiavgift i 2017. Endringene gjelder bare for det norske markedet. På eksisterende installasjoner må du importere et nytt omsetningsoppgave-formular og et nytt oppsett i VBSYS i tillegg til nye avgiftskoder og hovedbokskontoer på hver klient.
Du finner mer informasjon og filer til import i Visma Community.

Visma.net AutoPay

Vis nedlastede filer
Behandlingsvalget Vis post er lagt til i tabellen Visma.net AutoPay logg. Innhold i filer som kan lastes ned fra Visma.net AutoPay, vises. Bare rader med Filtype = 1 - Inngående betaling eller 2 - AvtaleGiro kundeinformasjon kan vises.
Ny behandling av mislykkede importer
Behandlingsvalget Behandle fil er lagt til i tabellen Visma.net AutoPay logg. Behandlingsvalget brukes til å behandle ufullstendige importer på nytt. Gjelder for rader med status = 2 - Avventer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.