Forbedringer 11.01.0 - Teknisk

Oppsett

VBS-passord for Visma Business Host for OD MessageQueue
Bruker/passord for VBS-innlogging lagres i konfigurasjonsfilen for Visma Business Host for OD MessageQueue. Ved oppgradering av Visma Business ble dette passordet overskrevet, og måtte angis på nytt manuelt. Om passord-elementet ikke eksisterte før oppgradering, ble dette opprettet av installasjonsprogrammet, men uten at det ble fikk korrekt verdi. Dette er nå løst.
Filstikonfigurasjon for Visma Reporting
Konfigurasjonsfilen for rapporteringsserveren (vanligvis C:\Program Files (x86)\Visma\Reporting\Server\Visma.Services.Reporting.Server.exe.config) har nå de riktige stiene for schedulingSettingsPath og schedulingOutputFolder.

1. schedulingSettingsPath = C:\Program Files\Visma\Reporting\Server\Schedules, eller C:\Program Files (x86)\Visma\Reporting\Server\Schedules, eller med egendefinert mappe.

2. schedulingOutputFolder = C:\Program Files\Visma\Reporting\Output, eller C:\Program Files (x86)\Visma\Reporting\Output, eller med egendefinert mappe.

Sti til importmappen for Visma Document Center
Tidligere ble ikke Auto Import Directory for Visma Document Center beholdt under oppgradering. Dette er nå løst.
Konfigurasjon av Visma User Directory mislyktes ved bruk av "Denne brukeren" i Visma User Directory-tjenesten
I oppsett for Visma Business produktlinjen mislyktes konfigurasjon av Visma User Directory ved bruk av "Denne brukeren" i Visma User Directory-tjenesten. Dette er nå fikset.

Data Model Extension

Krasj ved definisjon av primærnøkkelkolonne som "Is incremental"
Ved definisjon av en primærnøkkelkolonne som "Is incremental", førte noen datatyper (f.eks. Int_64) til at programmet hang når brukeren trykket på + i denne kolonnen i Visma Business. Dette er nå løst.

Database-triggere

Feil ved oppdatering av tabell som inneholder triggere
Etter oppgradering til versjon 11.00.0 av Visma Business, kunne database-triggere føre til at programmet krasjet. Dette er nå løst.

Master Data Management

SyncEngine bør se etter bedrifter som nylig er lagt til
Windows-tjenesten for Visma Business Service Host for SyncEngine krevde omstart etter at nye bedrifter ble opprettet i Visma Business. Synkronisering av data starter nå automatisk etter at det er aktivert, for en nylig opprettet bedrift uten å starte Windows-tjenesten på nytt.
Forbedringer i SyncEngine-logging
Et nytt konfigurasjonselement ble lagt til i konfigurasjonsfilen for SyncEngine-tjeneste: "LogLevel". Den godtar verdiene: None, Errors, ErrorsAndWarnings og All. Standardverdien er Errors.
Aktivere MDM-integrasjon for flere bedrifter samtidig
Det er nå mulig å aktivere MDM-integrasjonen for flere bedrifter samtidig.
Endring av kontonummer i Hovedbokskonto synkroniseres ikke til MDM
Ved endring av et kontonummer i tabellen Hovedbokskonto ble ikke endringen synkronisert til MDM. Dette er nå løst.
Felles tabeller: Nye poster overføres ikke i "underordnede" bedrifter
Når tabeller som ble synkronisert til MDM, ble angitt som felles tabeller i Visma Business, ble ikke nye data som ble lagt til i én av tabellene, riktig synkronisert i alle tilknyttede bedrifter. Dette er nå løst.
Send på nytt til Master Data Management etter dataimport
Etter import av data som inkluderer poster i tabellene Aktør, Hovedbokskonto, Bedriftsopplysninger eller Ansvarsenhetstype, er det nå mulig å sende data på nytt til MDM mens MDM-integrasjonen er aktivert.
Endringer foretatt mens MDM-integrasjonen var midlertidig deaktivert
Hvis man deaktiverte MDM-integrasjonen, og deretter la til nye poster for hvilken som helst MDM datatype, eller endret på en post som var tidligere synkronisert til MDM, ble ikke endringene synkronisert til MDM etter at MDM-integrasjonen var aktivert igjen. Dette er nå løst.

Visma Business Host for OD MessageQueue

SyncEngineService overskriver meldingskø i Visma Business
I versjon 11.00.0 av Visma Business var det en konflikt med Message Queue ved å ha Master Data Management-integrasjonen aktiv, samtidig som man benyttet Visma.net AutoPay og/eller Visma.net AutoReport. Dette er nå løst.
MessageQueue-tjenestesesjoner ikke lukket på riktig måte
Et stort antall åpne sesjoner for MessageQueue-tjenesten kunne føre til at Visma Business Host hang seg opp. Nå lukkes sesjonene på riktig måte.
Feil sti til konfigurasjonsfilen for MessageQueue
På grunn av feil filnavn ble ikke konfigurasjonsfilen for en ikke-standard MessageQueue-tjenesteinstans funnet. Dette er nå løst.

Innebygde websider

Skriptfeil i innebygd nettleservindu
Skriptfeil kunne oppstå ved navigering i et innebygd nettleservindu mens brukeren var logget på det. Dette er nå fikset.

Visma User Directory

Bruk av "Single Sign-On" ved start av Visma Business slår av Visma.net-integrasjon
Bruk av "Single Sign-On" ved start av Visma Business slo av Visma.net-integrasjon, hvis brukeren ikke var en superbruker for Visma User Directory. Dette er nå fikset.
Oppsett der Bedriftsgruppe ikke er synlig, ved bruk av Tilgjengelig for med verdi = "9".
Oppsett som ikke var synlige for en Bedriftsgruppe ble tidligere brukt, men ikke nå lenger. Verdien i kolonnen Tilgjengelig for i tabellen Vindu ble satt til 9 - Alle brukere / Alle bedrifter, men Bedriftsgruppe-nummeret forble uendret. Dette er nå fikset. Vær oppmerksom på at oppsett knyttet til en ikke-eksisterende Bedriftsgruppe vises i Oppsett-utforskeren.
Opprettelse av bedrift er ikke mulig med en lisens for en navngitt bedrift
Det oppstod et problem i versjon 11.00.0 der oppretting av bedrift ikke var mulig når VUD-pålogging var aktivert, og en navngitt bedrift ble brukt i lisensiering med lisensmodulen som kalles Visma Business Design Ekstra firma. Når bedriftens navn er oppført under denne modulen nå, fungerer opprettelse av bedrift med VUD-pålogging normalt.

Visma Document Center

Visma Document Center fungerer ikke ved start av Visma Business med /n
Visma Document Center fungerte ikke ved start av Visma Business med /n-parameter og en annen registernøkkel enn CurrentVersion. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.