Forbedringer 11.01.0 - Logistikk

Fakturering

Feil verdi i lengdesiffer for KID-kode
Lengdesiffer for KID-kode ble beregnet på feil måte hvis KID Firmasifre var utfylt, eller hvis både Ikke ledende nuller i kunde/lev.nr og Bruk bare fakturanr. som KID var valgt i Betalingsbehandling. Dette er nå løst.

Realisasjonsjournallinje

Manglende Valuteringsdato i Realisasjonsjournallinje
Feltet Valuteringsdato i tabellen Realisasjonsjournallinje ble ikke oppdatert hvis den opprinnelige ordrelinjen ble etterfulgt av en ordrelinje med Unntas lagerhåndtering valgt i Beh.måte 2. Dette er nå løst.

Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv

Unnta kontantordrer fra Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv
Alternativet Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv i feltet Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger gjelder ikke lenger for kontantordrer. Ved lagring av en kontantordre skrives dokumentene alltid ut umiddelbart.

Visma.net AutoInvoice

Overføre Serienr
Serienr inkluderes nå i linjeinformasjon ved sending til Visma.net AutoInvoice, hvis det finnes enten i Ordrelinje eller Reservasjon.
Feil ved kjøring av Sjekk for AutoInvoice oppføring
En feilmelding ble vist når Sjekk for AutoInvoice oppføring viste poster som ble funnet. Dette er nå fikset.
Feil bedriftskontekst
Bedriftskontekst i Visma.net AutoInvoice ble husket ved bytte til en annen klient i Visma Business, noe som førte til at feil kontekst ble brukt. Dette er nå løst.

Produkttransaksjon

Feil lagerkostnad i salgstransaksjon
Lagerkostnad (innenl.) i tabellen Produkttransaksjon kunne bli beregnet feil på salgsordre, hvis det ble mottatt delvis faktura for det opprinnelige innkjøpet. Lagerkostnader beregnes nå på riktig måte.

Pris- og rabattmatrise

Feil håndtering i Faste priser/rab.
Hvis "Ikke rabatt % på" var angitt i en Pris- og rabattmatrise-rad, kunne innstillinger pris/rabatt under "Ikke velg gunstigere" bli oversett. Faste priser/rab. håndteres nå på riktig måte.

Plukkliste

Plukkesekvens
Alternativene for plukkerekkefølge i dialogboksen Skriv ut ble vist feilaktig, og førte til plukking i en annen rekkefølge enn forventet. Alternativene for plukkesekvens håndteres nå på riktig måte.

EDI

Sendem. for dok. 1 feil angitt ved import
Ved import av ordrer som inneholdt Sendem. for dok. 1-verdier lengre enn 10 tegn, ble verdien endret og Sendem. for dok. 1 ble angitt feil. Dette er endret slik at verdier på over 10 tegn nå angis på riktig måte. Vær oppmerksom på at denne løsningen krever at feltet Sendem. for dok. 1 i IMP-filen er definert som heltall.

Ordreregistrering

Ingen oppslag for Avg.kode
Avg.kode i tabellen Ordre ble ikke fylt ut i ordrer med Trans.type = 6 - Innkjøp hvis Lev.nr hadde en verdi i Remitteres lev.nr i tabellen Aktør. Dette er nå endret.
Akkumulering av kostpris i Struktur
Akkumulering av kostpriser kunne bli beregnet feil når ordren inneholdt flere strukturer. Struktur-hoder beregnes nå med riktig akkumulert Kostpris.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.