Forbedringer 11.01.0 - Generelt

GUI

Krasj ved oppretting av nye oppsett
Hvis tabellen Vindusutvalg ble lagt til som første tabell i et nytt oppsett, krasjet Visma Business. Dette er nå løst.
Krasj ved bytte mellom oppsett
Rettet en feil som førte til krasj ved bytte mellom åpne oppsett.
Mistet verdi ved bytte av fokus
Bytte av fokus til et annet felt, etter registrering av en verdi i tabellen Ordre, i en ordre med ekspanderte strukturlinjer førte til at verdien i dette feltet forsvant. Dette er nå løst.

Lisens

Moduler ble ikke oppdatert ved oppdatering av lisens
Ved endringer i antall moduler for en lisens og oppdatering av lisensen i Visma Business ble ikke modulendringen gjenspeilet før omstart av Visma Business. Dette er nå løst.

Bedriftsgrupper

Kan ikke opprette en ny bedriftsgruppe
Visma Business krasjet ved oppretting av en ny bedriftsgruppe, hvis tabellen Bruker ble koblet til tabellen Bedriftsgruppe. Dette er nå løst.

Visma User Directory-integrasjon

Oppfrisk av Bedriftsopplysninger i Visma Business med VUD-integrasjon
Oppfrisk av tabellen Bedriftsopplysninger førte til at VUD-oppdateringer ble vist og lagret. Ved redigering av bruker eller bedrift oppdateres ikke lenger VUD-endringer før Visma Business-endringen er lagret.
Innstillinger for VUD-integrasjon
Påloggingsinformasjon for VUD forsvant for Visma Document Center, etter oppgradering var kjørt med installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje. Dette er nå løst.
Feilmelding når moduler mangler
Forsøk på å logge på Visma Business med en brukerkonto som ikke inneholder moduler, ga ingen meningsfull melding når VUD-integrasjonen var aktivert. Dette er nå løst.
Feilmelding ved oppretting av en ny bedrift
Prosessen for å opprette ny bedrift kunne vise villedende feilmeldinger. Dette skjedde hvis Visma.net var aktivert i Visma User Directory mens tjenesten Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway) ikke kjørte.
Utvidelser i behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory og Innstillings- og integrasjonsveiviser
Det er nå mulig å velge alle bedrifter og alle brukere i skjermbildene Koble bedrifter og Koble brukere ved eksport av data fra Visma Business til Visma User Directory.
Håndtering av bedriftsgruppe når VUD innlogging er aktivert
Restriksjoner eller begrensninger basert på bedriftsgrupper tilordnes brukeren når bedriftsgruppe velges i feltet VUD Bedriftsgruppe Statisk ID etter at VUD innlogging er aktivert. Det utføres et oppslag mot bedriftsgruppene som er etablert i VUD.

Kalkulator

Opprinnelig beløp i kalkulator
Ved åpning av kalkulatoren i feltet Pris i tabellen Ordrelinje, eller i feltet Beløp i tabellen Bilag, vises nå den eksisterende verdien i kalkulatoren.

Oppsett for Visma.net

Søkefunksjonalitet i dialogboksen Aktiver Visma.net
Dialogboksen for behandlingsvalget Aktiver Visma.net i tabellen Systemopplysninger inneholder nå søkefunksjonalitet for bedriftene som skal håndteres.

Nasjonale filer

Endringer i norske standard bedriftsdata (Norfirm.txt)
Norske standard bedriftsdata har flere endringer:
  • Lagt til nødvendige endringer for støtte av ny Skattemelding for merverdiavgift fra 2017
  • Lagt inn manglede kontonummer i tabellen Merverdiavgift. De manglende numrene førte til at fakturautskrift feilet med melding "Mangler kontonr i mva-tabellen"
  • Rettet skrivefeil i kontonavn i tabellen Hovedbokskonto

Diverse

Avgrensninger deaktiverer adgang til den tilsvarende tabellen
Etter at en avgrensning var brukt på en bestemt tabell i Visma Business (via Avgr.behandl.), var ikke den aktuelle tabellen lenger tilgjengelig. Dette er nå løst.
Krasj ved valg av kolonner
Hvis en ny rad ble lagt til i tabellen Beregnet kolonne, førte det til krasj hvis en kolonne ble valgt i feltet Formel før Tabellnr var angitt. Dette er nå løst.
Krasj ved eksport og visning av kolonner med store desimalverdier
Eksport eller visning av store desimalverdifelt forårsaket et krasj. Dette er nå løst.
Behandlingen Valider data
I versjon 11.00.0 forårsaket behandlingen Valider data en krasj når ugyldige data ble funnet. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.