Forbedringer 11.01.0 - Bokføring

Betalingsforslag / Visma.net AutoPay

Feltet Dekl.tekst ikke utfylt
Ved kreering av betalingsforslag med Benytt bankpartner fra leverandør (kunde) valgt, ble ikke feltet Dekl.tekst fylt ut i tabellen Betalingslinje. Dette er nå løst.
Remitteres lev.nr ikke tatt hensyn til
Ved opplasting av betaling til en leverandør med Remitteres lev.nr utfylt, ble ikke feltet Bankkonto hentet fra den angitte leverandøren. Dette er nå løst.

E-tjeneste mva-melding

Feil beløp i linjer
Beløpene på bilagslinjer som er opprettet fra E-tjeneste mva-melding, ble uttrykt i Euro i stedet for i egen Valuta. Dette er nå løst.

Kombinasjonsmatrise

Linjer i tabellen Kombinasjonsmatrise kunne bli ignorert avhengig av den interne sorteringsrekkefølgen
Hvis brukeren flyttet fokus fra én bilagslinje til en annen, og programmet deretter søkte i tabellen Kombinasjonsmatrise, ble det noen ganger ikke tatt hensyn til linjer i kombinasjonsmatrisen, og meldingen om ikke tillatt Debet konto / Kredit konto + kombinasjon av ansvarsenheter ble feilaktig vist. Dette er nå løst.

Regnskapsrapporter

Ekspansjonsknappen fungerer ikke i regnskapsrapporter
Under avanserte alternativer i dialogboksen Skriv ut for regnskapsrapporter i Visma Business (f.eks. Resultatregnskap og balanse), ble det ikke tatt hensyn til valget fra ekspansjonsknappen. Dette er nå løst.
Logging av Flytt sperredatoen
Flytting av sperredatoen ved utskrift av Mva-melding logges nå automatisk i tabellen Bedriftendringslogg. En standard kommentar vil bli inkludert. Hvis behandlingsvalget Flytt sperredatoen kjøres fra tabellen Bedriftsopplysninger, må det angis en manuell kommentar som inkluderes i loggraden i tabellen Bedriftendringslogg.

Visma.net AutoReport

Ingen tilsvarende status i Visma Business for annullerte rapporter
Ved annullering av en rapport i Visma.net AutoReport manglet den tilsvarende statusen i Visma Business. Nå oppdateres kolonnene for statusbeskrivelse og svarmelding tilsvarende.

SIE

Erstatning av bilagsnumre i SIE-import
Ved kjøring av SIE-import med erstatning av bilagsnumre ble det utført en kontroll for å beholde bilagsnumre, og dette forårsaket en feilmelding. Dette er nå løst.

Merverdiavgift

Kostn. % i bilagslinjer med Debet oms.kl. eller Kredit oms.kl. = 21
Det ble ikke tatt hensyn til mva.-Kostn. % i bilagslinjer med Debet oms.kl. eller Kredit oms.kl. ved beregning av Mva-beløp. Dette er nå løst.
Makroen @SumCostAmount () tar bare hensyn til rader i Hovedbokstransaksjon med Omsetn.klasse = 6, 12, 19, 21 og 25 for å kompensere for den ikke fradragsberettigede mva.-prosenten som bare påvirker inngående mva. for Omsetn.klasse.
Det tas ikke hensyn til Kostn. % for delvis ikke fradragsberettiget mva. i feltet Beløp ekskl. mva
Kostn. % for delvis ikke fradragsberettiget mva. ble ikke lagt til Beløp ekskl. mva, noe som gjorde at periodisering ble feil siden behandlingsvalget Periodisering bruker Beløp ekskl. mva til å beregne Beløp på periodiseringsbilag. Dette er nå løst.

Regnskapssaldo

Regenerering av ansvarsenhetssaldo
Ved regenerering av ansvarsenhetssaldoer ble beregnet Beveg. lagt til i stedet for at eksisterende Beveg. ble erstattet, noe som førte til at saldoen økte. Regenerering av alle saldoer håndteres nå på riktig måte.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.