Endrede funksjoner 11.01.0 - Generelt

Lisens

Kundenummer i lisensinformasjon
Kundenummer er lagt til i dialogboksen for lisensinformasjon igjen.

Integrasjon mot offentlige portaler

Integrasjon mot skatteportaler (offentlige portaler)
Fra og med 1. januar 2017 vil all datautveksling mellom Visma Business og skatteportalene i de ulike landene bli håndtert gjennom Visma.net AutoReport. Lokale løsninger (som den gamle Altinn-integrasjonen for Norge) vil ikke lenger bli vedlikeholdt etter denne datoen, og det vil ikke være mulig å opprette filer i henhold til det nødvendige formatet. Mva.-rapportering må gjøres manuelt i skatteportalene eller via Visma.net AutoReport.
Merk: Ikke alle land har for øyeblikket fullstendig elektronisk levering av avgiftsoppgaver via Visma.net AutoReport.

Visma User Directory-integrasjon

Eksport av adgangsgrupper til Visma User Directory
Bare adgangsgrupper som var i bruk (koblet til en bruker), ble eksportert til Visma User Directory ved hjelp av behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory eller Innstillings- og integrasjonsveiviser. Dette er nå endret. Alle adgangsgrupper overføres nå fra Visma Business til Visma User Directory ved kjøring av eksporten.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.