Endrede funksjoner 11.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Send filnavn til Visma.net AutoPay
Filnavn sendes nå til Visma.net AutoPay (i taggen <ImageURL>. Verdien hentes fra feltet Web-side i tabellen Åpen leverandørpost. Hvis dette feltet ikke er utfylt, brukes feltet Bildefilnavn i stedet.
Lagre meldinger som returneres fra Visma.net AutoPay
Avvisningsmeldinger fra bank til Visma.net AutoPay (vises i taggen <Message> i statusendringsrapporten) skrives til feltet Betalingsreturkode i tabellen Betalingslinje. Melding som angis når en annullering utføres manuelt, lagres også i det samme feltet.
Tekst fra feltet Tekstlinje i tabellen Betalingslinje eksporteres nå til Visma.net AutoPay
Denne teksten overføres til betalingslinjer fra feltet Ekstratekst i tabellen Åpen leverandørpost. Alternativet Kopier Ekstratekst fra åpen post til feltet Tekstlinje i feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner må slås på.

Omsetningsklasser

Endret navn på for omsetningsklasser
De norske navnene for Omsetn.klasse 3, 8, 18 og 25 er endret.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.