Nye funksjoner 11.00.0 - Teknisk

Oppsett for Visma Business produktlinje

Visma Business Host for OD MessageQueue installeres automatisk
Visma Business Host for OD MessageQueue installeres nå automatisk fra installasjonsprogrammet Visma Business produktlinje. Brukeren kan under installasjonen bestemme om tjenesten skal startes automatisk eller ikke.
Visma Reporting Web Client i oppsettet for Visma Business produktlinje
Det er nå mulig å installere eller avinstallere Visma Reporting Web Client fra installasjonen av Visma Business produktlinje.
Enkel pålogging er nytt standardalternativ
Etter at Visma User Directory er installert fra oppsettet for Visma Business produktlinje for første gang, aktiveres alternativet for enkel pålogging i påloggingsdialogboksen for alle produkter.
Nye krav for Visma Business produktlinje-oppsettet
Versjon 11 bruker Microsoft .NET Runtime 4.6.0 og Visual C++ 2015 Runtime.

Visma Business-klientoppsett

Nye krav for Visma Business-klientoppsettet
Versjon 11.00.0 bruker Microsoft .NET Runtime 4.6.0 og Visual C++ 2015 Runtime.

Data Model Extension

Skal se om en utvidelse er aktiv
Du kan nå få en oversikt over installerte Data Model Extensions ved å velge Utvidelsesinformasjon fra menyen Hjelp.

Visma.net-integrasjoner

Logg for kommunikasjon med Visma.net-tjenester
En ny tabell kalt Visma.net-status er lagt til i systemdatabasen. Tabellen gir en oversikt over den siste vellykkede og mislykkede kommunikasjonen med Visma.net-tjenester på tvers av bedrifter.
Påloggingsinformasjon for VBS
I skrivebordsprogrammet for Visma Business Host for OD MessageQueue er det nå mulig å angi påloggingsinformasjon for VBS.
Tillagt Master Data Management-integrasjon
Integrasjonen med Master Data Management gjør det mulig å overføre data fra Visma Business til Master Data Management-tjenesten. Formålet er å integrere data mellom On Demand-programmer og lokale programmer.
Visma Business Master Data Management-integrasjon erstatter synkroniseringen av alle Master Data-typer til MDM som tidligere er håndtert av Visma Document Center. Den synkroniserer også hoveddatatypene Bedrift og Kontakt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.