Nye funksjoner 11.00.0 - Logistikk

Factoring-støtte for Visma.net AutoInvoice

Flere factoring-felt i tabellen Aktør
For å gi full støtte til factoring gjennom Visma.net AutoInvoice er to nye felt lagt til i tabellen Aktør. De nye feltene er
  1. IBAN
  2. Girotype
Validering lagt til i IBAN i tabellen Aktør
Valideringer er lagt til i det nye feltet IBAN. For at denne valideringen skal fungere må IBAN-lengde i tabellen Land være definert. Se felthjelpen for å få riktige verdier.
Ekstra tilknytning for Visma.net AutoInvoice
Følgende felt er nå inkludert i tilknytningen for fakturaer:
  • IBAN
  • SWIFT-kode
  • Girotype
Feltene Navn og Bankkonto hentes fra tabellen Factoringselskap med mindre de er tomme. I så tilfelle brukes feltene i tabellen Aktør i stedet.

Pris- og rabattmatrise

Tilleggsinformasjon i Pris- og rabattmatrise
Feltet Opplysning er lagt til i tabellen Pris- og rabattmatrise. Det brukes for tilleggsinformasjon eller kommentarer.

Produkttransaksjon

Ordretype i tabellen Produkttransaksjon
Feltet Ordretype er lagt til i tabellen Produkttransaksjon og tabellen Produkttransaksjon før komprimering. Verdien i dette feltet arves fra ordren. Feltet er bare til informasjon og viser Ordretype når transaksjonen ble opprettet. Det kan være nyttig hvis Ordretype har blitt endret, eller ordren har blitt slettet. Det får bare en verdi når ordren opprettes eller endres etter oppgradering til versjon 11.00.0.

Forbedring av fakturasending

Nytt alternativ i Dokumentkopier
Et nytt alternativ, Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv, er lagt til i feltet Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger. Når dette alternativet er aktivert, deles faktureringsprosessen inn i to trinn, godkjenning og sending av dokument.
Dette gjør det mulig å fakturere enda større volumer med bedre ytelse. Brukere kan også fakturere kontinuerlig gjennom dagen og gjenkjenne inntekter umiddelbart. Sendingen, som et andre trinn, kan deretter når som helst utføres fra dokumentarkivet (for eksempel om kvelden / over natten) mens færre brukere arbeider med systemet.
Alle fakturaer legges til i dokumentarkivet når parameteren er aktivert. Et nytt statusfelt viser om fakturaen er sendt eller klar til å sendes.
Fra dokumentarkivet kan fakturaene sendes til alle utskriftsdestinasjoner. Ved ny sending er det nå mulig å velge en annen utskriftsdestinasjon enn den opprinnelige utskriftsdestinasjonen.
Merk: En faktura som først ble skrevet ut til papir, kan senere sendes til Visma.net AutoInvoice fra dokumentarkivet. Som i tidligere versjoner er det en begrensning for generering av EDI-filer fra dokumentarkivet. Generering av EDI-filer blir fremdeles utført under godkjenning av fakturaer.
Merk: PDF-dokumenter genereres ikke automatisk når dette alternativet er aktivert, selv om alternativet Faktura-/kreditnotakopi er aktivert i Faks og e-post behandl.. Generering av PDF-filer er en svært tidkrevende prosess, og de kan om nødvendig genereres som et eget trinn ved å utføre behandlingsvalget Generer PDF i tabellen Ordredokument.
Nye statusfelt i tabellen Ordredokument
To nye felt er lagt til i tabellen Ordredokument.
Feltet Dok. leveringsstatus får statusen 1 - Klar til levering når fakturaen er godkjent. Etter at fakturaen er sendt, endres statusen til 2 - Levert.
Feltet Opprinnelig utskriftsdestinasjon viser utskriftsdestinasjon som ble brukt da fakturaen ble godkjent.
Ordredokument leveringslogg
En ny tabell kalt Ordredokument leveringslogg er lagt til i bedriftsdatabasen. Den kan kobles til tabellen Ordredokument i oppsettet og vil logge hver sending av et dokument.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.