Nye funksjoner 11.00.0 - Bokføring

Fakturagebyr

Ny fakturagebyrgrense for behandling av bruttoordrer
Feltet Fakturagebyrgrense på bruttordre er lagt til i tabellen Land. Feltet brukes til angi en bestemt fakturagebyrgrense for bruttoordrer. Under oppgradering til versjon 11.00.0 kopieres beløpet fra feltet Fakt.gebyrgrense som gjelder for nettoordrer, automatisk til det nye feltet.

AutoReport

Ny rapporttype i AutoReport arkiv
Feltet Rapporttype er lagt til i tabellen AutoReport arkiv. Det brukes til å identifisere typen rapport i tabellen. Det er to typer:
  • 1 - Mva-melding
  • 2 - Selvstendig næringsdrivende rapport
Flere typer vil bli introdusert etter hvert som utvalget av Visma.net AutoReport-rapporter i Visma Business øker.
Alternativet AutoReport-test er fjernet
Alternativet AutoReport-test er fjernet fra Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger. Det opprinnelige formålet var å starte Visma.net AutoReport-testmiljøet i nettleseren.

Betalinger

Visma.net AutoPay logg
En ny tabell kalt Visma.net AutoPay logg er lagt til i bedriftsdatabasen. Den brukes til å logge aktiviteter som opplastings-/nedlastings-/statusendringer for integrasjonen mellom Visma Business og Visma.net AutoPay.
Betalingsreferanse
I tabellen Betalingslinje er det lagt til et felt for Betalingsreferanse (alfanumerisk, 40 tegn). Det brukes av betalingssystemer for å kontrollere matchingreferanser under import av oppgjorte betalinger fra banken.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.