Forbedringer 11.00.0 - Teknisk

Visma Business Services

VBS returnerer en ugyldig PDF-fil (avkortet innhold)
Sending av en PDF-fil via Visma Business Services resulterte i en skadet i PDF-fil der siste byte i filen ble overskrevet av en NULL-byte (0 eller '\0'). Den resulterende PDF-filen inneholdt en ugyldig sluttagg (%%EO[NUL]) i stedet for den riktige %%EOF. Dette er nå løst.
Fordel forespørsler jevnt på vbus-forekomster
Forekomstene til VBS-arbeideren roteres nå sirkulært for å håndtere innkommende VBS-forespørsler. Dette gjøres for å forbedre stabiliteten og oppnå bedre gjennomsnittlig svartid for VBS.

Sesjoner, prosesser og låser

Låste prosesser
Det er nå mulig for brukeren å låse opp en låst rad.
Feilbehandling når SQL-tilkoblingen blir brutt
Feilbehåndteringen i tilfeller der databasetilkoblingen blir brutt, er utvidet og optimalisert.

Data Model Extension

Legge til felt i vbsys
Ved forsøk på å legge til et felt i systemdatabasen, ble feltet lagt til i modellen (slik at det vistes i tabellen i Visma Business), men ikke i databasen. Dette er nå løst.
Advarselsmelding når utvidelser er fjernet
Hvis du fjerner en Data Model Extension, får du nå en advarselsmelding når du starter, slik at du kan avbryte reverseringen av datamodellen.
Ytelsesproblem når Data Model Extension brukes sammen med kjernemodellen
Ytelsen er forbedret hvis du åpner en stor Data Model Extension-fil (f.eks. kjernemodellen).
Gjenkjenning av BLOB/CLOB-felt
Det er nå mulig å bruke Data Model Extension på tabeller som inneholder BLOB-felt.
SQL-feil ved søk
Søk i kolonner fra tilknyttede DME-tabeller i flere nivåer, ga SQL-feil. Dette er nå løst.

Visma Import

Legg til Visma Import i Visma Business-løsningen
Tidligere distribusjon av Visma Import ble gjort gjennom installasjonen av Visma Business Regnskapsbyrå. Distribusjonen er nå flyttet til installasjonen av Visma Business.
Få Visma Import til å følge versjonsnummereringen til Visma Business
Visma Import følger nå versjonsnummeringen til Visma Business.

Visma User Directory

Organisasjonsnr. blir også oppdatert i tabellen Bedrift fra Visma User Directory
Master Data Management krever at Org.nr må finnes i tabellen Bedrift for hver bedrift for å synkronisere data. Dette er nå løst.
VUD forårsaket at skjermoppsett koblet til ikke-eksisterende Bedriftsgruppe dukket opp
Skjermoppsett, som var koblet til en slettet bedriftsgruppe, var ikke synlige i Oppsett-utforsker. Aktivering av VUD gjorde disse skjermoppsettene synlige igjen. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.