Forbedringer 11.00.0 - Logistikk

Ordre

Ønsket lev.dato og Bekreftet lev.dato
Etter at Ikke fyll ut ønsket leveringsdato ved registrering og Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering var angitt i tabellen Bedriftsopplysninger, ble feltene fylt ut ved oppretting av en ordrekopi selv om ordren som ble brukt til kopiering, hadde tomme felt. Dette er nå løst.
Navigering i dialogboksen Kontantordre
Fokus ble ikke korrekt angitt på OK-knappen etter innstilling av Betalingsmåte. Dette gjaldt når taster ble brukt til å navigere gjennom dialogboksen Kontantordre. Dette er nå løst.
Navigering i dialogboksen Ferdigmeld
Det var ikke mulig å få fokus på OK-knappen når taster ble brukt til å navigere gjennom dialogboksen Ferdigmeld. Dette er nå løst.
Motta faktura på Ordrelinje
Ved mottak av en faktura ved bruk av Fakt. NÅ på en Ordrelinje, ble det ikke utført kontroll av manglende Lev.nr. Dette førte til problemer ved oppretting av føringene i tabellen Bilag. Dette er nå løst.
Leveringsbet.
Leveringsbet. ble feil angitt basert på Leveres aktørnr. Dette er nå basert på Kundenr.
LagernrOrdrelinje
Hvis Leveres aktørnr ble endret på Ordrelinje, ble Lagernr satt til 0. Dette er endret slik at ingen oppdatering skjer med mindre Leveres aktørnr har et Lagernr.
Manuell allokering av Ordrelinje
Et problem knyttet til manuell allokering av mer enn én Ordrelinje er løst.
EDI-import
Noen EDI-ordrer ble ikke importert på grunn av et låseproblem. Dette er nå løst.
Reservasjon-håndtering
Kostpris på alle allokerte salgsordrelinjer for Reservasjon ble oppdatert i stedet for bare Kostpris på den sist opprettede Reservasjon-linjen hvis alle følgende betingelser var oppfylt:
  • Alternativet Harde bindinger i feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger var valgt og
  • en innkjøpsordre ble generert fra salgsordren, og
  • Mottatt faktura ble utført ved flere tilfeller, og
  • innkjøpsprisen ble endret i et av de senere Mottatt faktura-tilfellene
Web-side kopiert til Produkttransaksjon
Dersom man realiserer en ordre med direkte oppdatering og ingen Web-side er oppgitt i feltet Web-sideOrdrelinje, kopieres Web-side fra tabellen Ordre til Produkttransaksjon.

Produkt

Tidsfeltene Fra og Til viser standardverdien som 00:00
Tidsfeltene Fra og Til viser nå standardverdien 0 som 00:00 i stedet for et mellomrom. Dette skjer når behandlingsmetoden er satt til alternativet Timer og minutter for følgende tabeller:
  • Produkt
  • Produkttransaksjon
  • Ordrelinje

Fakturering

Samlefakturering
Utskrift av samlefakturering krasjet hvis tabellen Land manglet Valutanr-innstillingen for kunden. Dette er nå løst.

Visma XML

Sp.avg. fritak og Visma XML
Innstillingen Sp.avg. fritak tas nå hensyn til ved bruk av Visma XML.
Avrunding med Rabatt %Ordrelinje
Totalbeløp ble beregnet med feil avrundinger når OrdrelinjeRabatt % hadde mer enn to desimaler. Alle totalbeløp beregnes på nå riktig måte.

Ordredokumentarkiv

Ordredokumentformel
Løste et problem i tabellen Ordredokumentformel. Hvis utskriftsformularet var designet for bredt med hensyn til papirstørrelse, kunne noen av makroene mangle ved utskrift fra tabellen Ordredokument.

Kredittkontroll

Kredittkontroll og Advarsel om kredittgrense ved registrering
Etter at Advarsel om kredittgrense ved registrering var angitt i tabellen Bedriftsopplysninger og Ordrebekreftelser var skrevet ut uten at ordren var lagret tidligere, ble ikke advarselen Kredittgrense vist før Ordrebekreftelser var godkjent. Advarselen Kredittgrense vises nå før dialogboksen for godkjenning vises. Dette gjør det mulig for brukeren å avbryte utskriften.

Visma.net AutoInvoice

Oversettelse av MVA-sats type
MVA-sats type oversettes nå i XML-filen, basert på Språknr angitt i Ordre. Hvis dette ikke finnes, brukes Språknr fra Bedriftsopplysninger.
Visma XML-fil opprettes ved sending til Visma.net AutoInvoice
Ved valg av et Formular konfigurert for Visma XML ved sending av en faktura til Visma.net AutoInvoice, ble en lokal Visma XML-fil opprettet, og transaksjonen ble oppdatert i EDI-transaksjonslogg. Dette skjer ikke lenger ved sending til Visma.net AutoInvoice.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.