Forbedringer 11.00.0 - Generelt

Dokumenter

Ansvarsenhet
Når du tidligere brukte behandlingen Opprett dokument i tabellen Aktør og trykket på knappen Ansvarsenh. for å legge til ansvarsenheter i dokumentet, ble ikke eventuelle tillagte enheter overført til tabellen Dokumentkobling når dokumentet ble opprettet. Dette er nå løst.

Oppslag

Kontaktperson-oppslag
Når du velger knappen Vis alle i oppslagsdialogboksen for Kontaktperson i tabellen Aktivitet eller Ordre, lukkes ikke lenger oppslaget. Nå vises alle kontakter.
Produktnr-oppslag i tabellen Aktivitet
Når du velger knappen Vis alle i oppslagsdialogboksen for Produktnr i tabellen Aktivitet, lukkes ikke lenger oppslaget. Nå vises alle produkter.
Oppslag i tabellen Aktøropplysning
Ved forsøk på et oppslag i feltet Oppl.type, vises meldingen Det er ikke lagt inn noen 'Aktøropplysningsruppe1' for standard språk i teksttabellen, uansett om Oppl.gruppe er valgt.

Brukermoduler

Mislykket pålogging til Visma Document Center når bruker har modulen Navngitt bruker
Brukere med modulen Navngitt bruker angitt i Visma Business kan nå logge på Visma Document Center.

Oppsett og design

Optimalisering av oppsettsinnlasting
Forbedret innlastingen av oppsett. Dette er særlig merkbart i vinduet for standardordre.
Plassering av kategorien Orientering
Oppsett ble ikke lagret korrekt etter endring av Orientering til Sidemerker til høyre eller Sidemerker nederst, og bruk av Lagre vindusoppsett. Når Oppsett åpnes på nytt, er plasseringen nå lagret korrekt.
Flytt bok øverst til venstre
Ved oppretting av et nytt oppsett som inneholder en Bok, var det bare mulig å flytte den første kategorien av Bok i stedet for hele Bok. Nå flyttes hele Bok-elementet.

Skriv ut

Utskriftsformat med feil innstillinger
Ved valg av Skriv ut viste Utskriftsformat standardinnstillinger selv om disse var blitt endret. De riktige innstillingene ble imidlertid brukt under utskrift. Utskriftsformat viser nå innstillingene som er i bruk.
Utskrift til Excel
Skriv til Excel mislyktes hvis teksten i ett eller flere felt inneholdt et tegn for ny linje / linjeskift. Disse tegnene vises nå som et <mellomrom>.

Formular

Makro endrer kolonnereferanse med Elementtype = 7
Ved bruk av Bedriftsopplysninger-makroen for Org.nr med Elementtype = 7, ble kolonnereferansen endret til Bedriftsnr i Bedrift. Dette er nå løst.
Merk: Dette problemet oppstod bare ved kjøring av Visma Business på engelsk.

Import av data

Ytelsesforbedring av tekstimport
Importering og eksportering av databaser er forbedret.

Aktiviteter

E-postvarsler
Teksten manglet i e-postvarselet ved overføring av avtaler til andre brukere. Dette skjedde bare ved sending av e-post via SMTP. Dette er nå løst.

Logger

Bedriftendringslogg
Det siste tegnet i feltet Kommentar manglet i tabellen Bedriftendringslogg. Dette er nå løst.

Aktør: Bytt kunde-/leverandørnummer

Bytt kunde-/leverandørnummer
Kjøring av behandlingen Bytt kunde-/leverandørnummer førte til dobbel Kundenr / Lev.nr hvis verdien i feltet Nytt kundenr / Nytt lev.nr var lik gjeldende verdier i feltet Kundenr / Lev.nr. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.