Endrede funksjoner 11.00.0 - Teknisk

Visma User Directory

Synkronisere lisensdata mellom Visma Business og Visma User Directory
Behandlingen Synkroniser lisensdata med VUD i tabellen Systemopplysninger har nå fått navnet Oppdater grunndata i VUD.
Merk: Behandlingen er bare nødvendig hvis Visma User Directory allerede er i bruk, og Visma Business er oppgradert fra en tidligere versjon enn 10.10.0.

Master Data Management

Master Data Management behandling
Det er lagt til et nytt Master Data Management behandling-felt i tabellen Bedriftsopplysninger. Alternativet Master Data Management synkronisering er aktivert fungerer på samme måte som gamle alternativer i feltet Felles behandling for Master Data Management behandling. De gamle alternativene er fjernet.
Master Data Management-håndtering er endret
Tabellen SyncEngineSnapshotInformation er fjernet og erstattet av tabellen SyncEngine kontrollinformasjon. Det er nå støtte for Master Restore i SyncEngine.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.