Endrede funksjoner 11.00.0 - Logistikk

Ordredokument-tabell

Endrede navn for rapporter og behandlingsvalg
Det er foretatt enkelte tekstjusteringer i tabellen Ordredokument. Navnet på én rapport og to behandlinger er endret for å gjøre funksjonaliteten tydeligere for brukeren.
Følgende er endret:
  1. I utskriftsribbon er rapportnavnet Ordrekopidokument endret til Ordredokument.
  2. Behandlingen Opprett dokumentkopi i tabellen Ordredokument er endret til Generer PDF.
  3. Behandlingen Vis dokumentkopi i tabellen Ordredokument er endret til Vis generert PDF.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.