Endrede funksjoner 11.00.0 - Generelt

Bedriftsinformasjon i Visma User Directory

Eksportere til Visma User Directory
Følgende tilleggsfelt oppdateres i Visma User Directory når du kjører Start veiviseren for innstillinger og integrering fra installasjonsprogrammet eller kjører Eksporter til Visma User Directory fra tabellen Systemopplysninger.
  • Adresselinje 2
  • Telefonnr
  • E-postadresse

Oppsett

Termen Company no. er endret til Organisation no.
Alle engelske tekster for Company no. er endret til Organisation no.

Visma.net

Organisasjonsnummer med bokstaver
Bruk av skytjenester sammen med Visma Business krever en forbindelse mellom den lokale Visma Business database og tilsvarende data i Visma.net. Koblingen gjøres ved kundeinformasjon fra lisensen og organisasjonsnummer. Av hensyn til konsistens mellom systemene anbefales det at organisasjonsnummerfeltet ikke inkluderer noen ekstra tall eller tegn i tillegg til nummeret som mottas fra offentlige myndigheter. Følgende programmer er avhengig av matchende organisasjonsnummer:
  • Visma Business
  • Visma Document Center
  • Visma Lønn
  • Visma.net AutoPay
  • Visma.net AutoReport
  • Visma.net Expense
  • Master Data Management

Flere programmer vil bli lagt til i den listen etterhvert som nye integrasjoner er utgitt.

Merk:

I det norske markedet er det nødvendig å legge til MVA etter organisasjonsnummeret på juridiske dokumenter som fakturaer dersom selskapet er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Det har vært vanlig praksis for kundene å legge bokstavene MVA i organisasjonsnummerfeltet i stedet for å oppdatere formularene med teksten MVA.

Kommunikasjonen mellom Visma Business og andre Visma programmer avhenger av et matchende organisasjonsnummer. Derfor leser nå Visma Business bare de numeriske verdiene fra organisasjonsnummeret når du sender forespørsler til andre applikasjoner. Dette gjelder likevel bare dersom landet er satt til Norge. Nyopprettede selskaper i Visma User Directory vil også bruke den samme logikken når du synkroniserer data med Visma.net.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.