Forbedringer 10.13.1 - Teknisk

Visma.net-integrasjon

Utvidet meldingsstørrelse
Standard størrelsegrense for meldinger mottatt fra Visma.net har blitt økt fra 1MB til 10MB (samme som i VCG). Størrelsegrensen kan endres i "VBus.exe.config", under <system.serviceModel>-tag.

Visma Business Services

Forbedring i gjenbruk av prosesser i VBS
Ved bruk av Visma Business Services vil nå VBus-prosessen restartes dersom minneforbruket overstiger verdien angitt i "recycleMaxSize" i config-filen. Endringen gjelder både for Visma Business Host og Visma Debug Host.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.