Forbedringer 10.13.1 - Logistikk

Fakturering

Ytelsesforbedring ved fakturering
Ytelsen ble tidligere gradvis dårligere ved store utfaktureringer. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.