Forbedringer 10.13.1 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Dato avregnede betalinger
For avregninger lastet ned fra Visma.net AutoPay, vil verdien i <BookingDate> feltet i importfilen nå benyttes for å oppdatere Belastn.dato kolonnen i Betalingslinje tabellen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.